ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-17 15:16:44 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-17 15:16:52 przez Józef Szczur-Sawicki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dn. 17.05.2017r.
 
Bizp.6733.1.7.3.2017.jss
 
Obwieszczenie o  wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego
 
Zgodnie z art. 10 §3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – k.p.a. (t.j. Dz. U. Z 2016 r. Poz. 23 ze zm.) I na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2015r., poz. 199 ze zm.) Organ administracji publicznej z uwagi na ważny interes publiczny jakim jest opieka społeczna odstąpił od możliwości wypowiedzenia się stron (stroną jest właściciel działki i budynku Powiat Świebodziński) na temat zebranych materiałów (w trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji:
1. Z Naczelnikiem Wydz. Dróg Starostwa postanowienie z dnia 10.04.2017r znak; DG.673.41.2017.ZPB,
2. Z zarządcą dróg gminnych pismo opinia z dnia 07.04.2017r. Znak; bizp.0124.1.75.2017.PW i
3. Lubuskim Woj. Konserwatorem Zabytków postanowienie z dnia 20.04.2017r. Odmawiające uzgodnienia oraz po powtórnym wystąpieniu z poprawionym projektem decyzji postanowienie z dnia 16.05.2017r. Znak; ZN.5142.115.2017[Świe])
 Zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek inwestora Powiat Świebodziński  o wydaniu w dniu 17.05.2017r. Decyzji Nr 10/CP-I/2017 dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku oświaty (wg wydruku rejestru gruntów nr ewid. Budynku 996) posadowiony na działce o nr ewid. 245 obręb 0002.Świebodzin ul. Okrężna 4 na budynek użyteczności publicznej pod działalność socjalno-bytową oraz montaż windy osobowej na budynku
 
Decyzji na wniosek inwestora nadano zgodnie z art. 108 ustawy kpa „rygor natychmiastowej wykonalności” z uwagi na ważny interes inwestora i społeczny jakim jest opieka socjalna, ponadto decyzja nie jest wydana na skutek odwołania, nie narusza interesu społecznego jak i nie narusza praw innych.
 
Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy k.p.a. Stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 
 
Sprawę prowadzi:
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-05-17 15:16:44
Wprowadził informację do BIP: Józef Szczur-Sawicki Data udostępnienia informacji: 2017-05-17 15:16:52
Osoba, która zmieniła informację: Józef Szczur-Sawicki Data ostatniej zmiany: 2017-05-17 15:16:52
Artykuł był wyświetlony: 419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu