ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-18 23:18:26 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-18 23:21:25 przez Adam Lipczyński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 18.05.2017r.
BiZP. 6733.1.10.1.2017.jss
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
        Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej ustawa kpa (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r poz. 199 ze zm. j.t.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek  pani Agnieszki Nogajewska-Tylman i pana Tomasza Jagiełło w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 50m i kanalizacji sanitarnej o długości około 25mna dz. nr 175/2 i 167/3 obręb 04.Świebodzin wraz z niezbędną infrastrukturą dla dostawy mediów do działki nr 167/14”.
 
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-05-18 23:18:26
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2017-05-18 23:21:25
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2017-05-18 23:21:25
Artykuł był wyświetlony: 398 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu