ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-05-18 23:20:56 Informacja ogłoszona dnia 2017-05-18 23:21:25 przez Adam Lipczyński, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 18.05.2017r.
BiZP. 6733.1.11.1.2017.jss
 
Obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania administracyjnego
dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
        Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. jt.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r poz. 778 ze zm. jt.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marcina Załęskiego, działającego z pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez prokurentów inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Wrszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2015.1774) pn. „budowa sieci gazowej z przyłączami o długości około 110m na działce nr 565/5; 563/1; 564; 563/19 i 563/20 Obręb 02.Świebodzina ul. Poznańska, oraz na podstawie art. 7, 8, 9 i 10 ustawy kpa zawiadamiam i informuję, że przysługuje im wgląd do dokumentacji gromadzonej w trakcie postępowania oraz zgłaszania żądań. Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-05-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-05-18 23:20:56
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2017-05-18 23:21:25
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2017-05-18 23:21:25
Artykuł był wyświetlony: 385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu