ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Rzeczyca gm. Świebodzin oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-06 07:31:13 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-06 07:49:17 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dn. 06 czerwca 2017r.
BiZP.6721.1.1.2017.UC 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w obrębie Rzeczyca gm. Świebodzin
oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko      
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzinie uchwały nr XXX/440/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Rzeczyca gm. Świebodzin. 
 
Obszar opracowania dotyczy terenu położonego w obrębie Rzeczyca po południowo - wschodniej stronie skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z publiczną drogą powiatową nr 1202F i obejmuje działki o nr ewid. 252/1, 252/2, 252/3, 253, 254, 256 oraz część działki o nr ewid. 255. 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w terminie do dnia 30 czerwca 2017r. 
 
Stosownie do art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu w/w planu miejscowego, w ramach której sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 50) w godzinach pracy urzędu. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 30 czerwca 2017r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin); ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 50) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres:
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Świebodzina. 
 
 
Burmistrz
/-/ mgr inż. Dariusz Bekisz

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
 
 
Linki do uchwały nr XXX/440/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Rzeczyca gm. Świebodzin:
http://bip.swiebodzin.eu/akty/205/5369/w_sprawie_przystapienia_do_sporzadzenia_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_dla_terenu_polozonego_w_obrebie_Rzeczyca_gm__Swiebodzin/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2017-06-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2017-06-06 07:31:13
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-06-06 07:49:17
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-06-06 07:50:45
Artykuł był wyświetlony: 428 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu