ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od istniejącej strefy przemysłowej przy ul. Generała Świerczewskiego oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-06-07 07:33:34 Informacja ogłoszona dnia 2017-06-07 07:41:20 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dn. 07 czerwca 2017r.
BiZP.6721.2.1.2017.UC 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin,
na północ od istniejącej strefy przemysłowej przy ul. Generała Świerczewskiego
 oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353  z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzinie uchwały  nr XXXI/461/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od istniejącej strefy przemysłowej przy ul. Generała Świerczewskiego.  
 
Granice obszaru opracowania określone zostały na załączniku graficznym do w w/w uchwały, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 (pokój nr 50) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin (http://bip.swiebodzin.eu/, zakładka „Prawo lokalne”). 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w terminie do dnia 3 lipca 2017r. 
 
Stosownie do art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu w/w planu miejscowego, w ramach której sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 50) w godzinach pracy urzędu. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 3 lipca 2017r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin); ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 50) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres:
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Świebodzina. 
 
 
Burmistrz
/-/ mgr inż. Dariusz Bekisz 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
Link do uchwały nr XXXI/461/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie miasta Świebodzin, na północ od istniejącej strefy przemysłowej przy ul. Generała Świerczewskiego:
http://bip.swiebodzin.eu/akty/205/5407/w_sprawie_przystapienia_do_sporzadzenia_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_0D_0Adla_terenu_polozonego_w_pierwszym_obrebie_miasta_Swiebodzin_2C_na_polnoc_od_istniejacej_strefy_przemyslowej_przy_ul__Generala_Swierczewskiego/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2017-06-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2017-06-07 07:33:34
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-06-07 07:41:20
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-06-07 07:41:20
Artykuł był wyświetlony: 376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu