ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji nr 13/CP-I/2017 dla inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-08 12:27:02 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-08 12:30:24 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia  08.08.2017r.
BiZP.6733.1.13.3.2017.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJICELU PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 10 § 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej ustawa kpa (Dz.U.2017.1257 tj..) organ administracji publicznej z uwagi na ważny interes publiczny jakim jest zabezpieczenie budynków przed zalewaniem w wyniku obfitych opadów deszczu odstąpił od możliwości wypowiedzenia się stron na temat zebranych materiałów; w dniu 13.07.2017r. otrzymano opinię:
1.  Zarządcy dróg gminnych w zakresie inwestycji w pasie drogi gminnej: znak; BiZP.0124.1.150.2017.PW i
2. w dniu 14.07.2017 otrzymano postanowienie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego; znak; DG.673.78.2017.ZPB w zakresie inwestycji w pasie dróg powiatowych, oraz
3. w oparciu o art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 tj.) z braku zajęcia stanowiska przez LWKZab. w terminie określonym ustawowo 2 tygodni (wysłano 3.07.2017r) projekt decyzji uważa się za uzgodniony w brzmieniu przesłanym do uzgodnienia i na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy  o pizp zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony, iż na wniosek inwestora w dniu 08.08.2017r. wydano decyzję nr 13/CP-I/2017 ustalającą warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa odcinka o długości ok. 60m sieci kanalizacji deszczowej przy ul. ZACHODNIA (dawniej Gen. Świerczewskiego) na działkach nr 204/34; 204/29; 204/36 i 220/4 obręb 01.Świebodzin” 
 
Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o pizp). 
 
Sprawę prowadzi:    
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 12:27:02
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 12:30:24
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-08-09 11:06:03
Artykuł był wyświetlony: 353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu