ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.1.24.4.2017.js

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-29 13:35:40 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-29 13:39:39 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 29.08.2017r.
BiZP.6733.1.24.4.2017.js 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI CELU PUBLICZNEGO  
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( TJ. Dz. U. 2017.1073.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. Z 2017.1257), informuję mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek inwestora Panią Barbarę Leszczyńską o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa parkingu do 20 m-sc dla samochodów osobowych w granicach określonych wnioskiem na dz. nr 687 obr. 02.Świebodzin ul. Okrężna”, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji: 
  1. z zarządcą dróg gminnych (pismo opinia z dnia 29.08.2017r. Znak; BiZP.0124.1.193.2017.PW) w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogi gminnej jak i w pasie drogi, oraz
  2. z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (uzgodniono w oparciu o art. 53 ust. 5 ustawy o pizp) w zakresie ochrony zabytków,  
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BiZP w godzinach urzędowania w terminie do 14.09.2017r., od daty otrzymania niniejszego pisma. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać. 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-08-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-08-29 13:35:40
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-08-29 13:39:39
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-08-29 13:39:38
Artykuł był wyświetlony: 397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu