ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji nr 23/CP-I/2017 dla inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-09-05 13:07:29 Informacja ogłoszona dnia 2017-09-05 13:10:25 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin 05.09.2017r.
BiZP.6733.1.16.3.2017.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
 
Zgodnie z art. 10 § 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej ustawa kpa (Dz.U.2017.1257 tj..) organ administracji publicznej z uwagi na ważny interes publiczny jakim jest bezpieczeństwo użytkowników dróg publicznych odstąpił, na wniosek inwestora od możliwości wypowiedzenia się stron (stroną jest inwestor wnioskodawca – Gmina Świebodzin i zarządcy dróg objętych inwestycją) na temat zebranych materiałów; w dniu03.08.2017r. otrzymano opinię Zarządcy dróg gminnych w zakresie inwestycji w pasie drogi gminnej: znak; BiZP.0124.1.177.2017.PW; oraz zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o pizp uznano uzgodnienie projektu z LWKZab. w Zielonej Górze  i na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 tj.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony, iż w dniu 05.09.2017r. wydano decyzję nr 23/CP-I/2017 ustalającą warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. “Budowa sieci nn 0,4 kV o długości ok. 80m do zasilania oświetlenia drogowego na dz. nr 178/4; 262; 177/1; 179 i 178/10 obręb 03.Świebodzin os. Kopernika”
a na wniosek inwestora i w oparciu o art. 108 § 1 ustawy kpa z uwagi na ważny interes społeczny jakim jest bezpieczeństwo ludzi użytkowników dróg oraz z uwagi iż inwestycja nie zabiera praw materialnych innym nieruchomościom, nie powstała w wyniku odwołania, niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 
 
Pouczenie:
  1. Zgodnie z art. 129 § 2 kpa stronom przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
  2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).  
 
Sprawę prowadzi:    
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2017-09-05 13:07:29
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2017-09-05 13:10:25
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2017-09-05 13:10:25
Artykuł był wyświetlony: 236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu