ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zn. BiZP.6733.2.32.3.2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-09 08:08:45 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-09 08:12:30 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 6.02.2018r.
BiZP.6733.2.32.3.2017.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI CELU PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 12157.), informuję mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Świebodzin, w imieniu której z upoważnienia występuje pan Andrzej Dudkiewicz pracownik PBU-INSTAL” spółka jawna, z siedzibą ul. Kręta 5, 65-705 Zielona Góra, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN 15kV/nn0,4kV, linii kablowej elektroenergetycznej SN 15kV o długości ok. 100m, linii kablowej nn 0,4kV o długości ok. 30m oraz wbudowanie w istniejącej sieci napowietrznej SN 15kV słupa ZN10 i demontażu odcinka sieci napowietrznej SN 15KV o długości około 61m na dz. nr 29/2; 171; 169/9 i 169/11 obręb 09.Kupienino", iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.                                                            
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienie projektu decyzji: 
  1. w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmuję, iż z braku zajęcia stanowiska przez Naczelnika Wydziału Dróg Starostwa działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 19.01.2018r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6730.2.32.3.2017.jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie inwestycji w pasie drogi powiatowej  nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane oraz
  2. w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmuję, iż z braku zajęcia stanowiska przez Starostę Świebodzińskiego w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 19.01.2018r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6730.2.32.3.2017.jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony gruntów rolnych nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane. 
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BIZP w godzinach urzędowania w terminie do 26.02,2018r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać . 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-02-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 08:08:45
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 08:12:30
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 08:17:03
Artykuł był wyświetlony: 196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu