ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zn. BiZP.6733.1.35.3.2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-09 08:13:41 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-09 08:15:51 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 7.02.2018r.
BiZP. 6733.1.35.3.2017.jss  
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1073.), informuję mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek inwestora ''ASBUD" Stanisław i Grzegorz Pigla Spółka Jawna, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje pan Andrzej Żabiński o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłaczami o dług ok. 530m i lokalną hydrofornią oraz odcinka sieci kan. sanitarnej z przyłączami o łacznej dlugości ok. 450m na dz.  nr 362; oraz od nr 493 do nr 516 łącznie obr. 01.Ś-n", iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji; 
  1. z zarządcą dróg gminnych (pismo opinia z dnia 7.02.2018r. znak; BiZP.0124.1.52.2018.AA) w zakresie inwestycji w terenie pasa drogowego i terenie przyległym do pasa drogi gminnej, oraz
  2. w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez wojewódzkiego konserwaatora zabytków w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 22.01.2018r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6733.1.35.2.2017jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony zabytków nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane.  
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BiZP w godzinach urzędowania w terminie do 28.02.2018r. po otrzymania niniejszego pisma. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Rynkowej 2 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-02-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 08:13:41
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 08:15:51
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-02-09 08:15:50
Artykuł był wyświetlony: 40 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu