ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zn. BiZP.6733.2.30.3.2017.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-02-13 14:26:40 Informacja ogłoszona dnia 2018-02-13 14:31:50 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 13.02.2018r.
BiZP.6733.2.30.3.2017.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz.U.2017.1257 ze zm. j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – o pizp (Dz.U.2017. 1073 ze zm. j.t.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek pana Artura Mielcarek przedstawiciela firmy “Projektowanie i Nadzór Elektryczny” z siedzibą Nowa Dąbrowa, 64-200 Wolsztyn występującego z pełnomocnictwa “ENEA” Operator Sp. z o. o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (adres do korespondencji; Rejon Dystrybucji Świebodzin ul. Sobieskiego 27, 66-200 Świebodzin), o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. “Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV o długości ok. 176m  na działkach nr 150/1; 147/2; 284/2 i 319 obręb 04.Gościkowo i działce nr 503/9 obręb 07.Jordanowo Gm. Świebodzin  wraz z niezbędną infrastrukturą do zasilania w energię obiektu na dz.  Nr 132/1 i 132/2 w Jordanowie”, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji: 
  1. z zarządcą dróg gminnych (opinia pismo z dnia 30.01.2018r. znak; BiZP.0124.1.43.2018.AA) w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogi publicznej jak i w pasie tej drogi,
  2. w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w Zielonej Górze w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 29.01.2018r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6733.2.30.2.2017.jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony zabytków nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane,
  3. w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez PGW „Wody Polskie” Oddział Zlewni w Gorzowie Wlkp. w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 29.01.2018r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6733.2.30.2.2017.jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie melioracji nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane,
  4. w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Starostę Świebodzińskiego w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 25.01.2018r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6733.2.30.2.2017.jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony gruntów rolnych nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane, oraz 
  5. zgodnie z Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2017r poz. 2230- wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim SYGN. AKT II SA/GO 481/17 z dnia 24 sierpnia 2017r.w sprawie stwierdzenia nieważności rozporządzenia nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005r. W sprawie obszarów chronionego krajobrazu „13- rynna Paklicy i  Ołoboku”, odstąpiono od uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody.
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BIZP w godzinach urzędowania w terminie do 27.02.2018r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .  
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2                                                  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-02-13 14:26:40
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-02-13 14:31:50
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 14:31:49
Artykuł był wyświetlony: 150 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu