ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zn. BiZP.6733.1.7.3.2018.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-11 11:13:45 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-11 11:15:49 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 11.04.2018r.
BiZP. 6733.1.7.3.2018.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Pana Marcina Załęskiego, działającego z pełnomocnictwa inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział  Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121) pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o długości około 51m na dz. nr 422/20 i 413/2 Obręb 02.Świebodzina ul. Konarskiego”, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji: 
  1. z  Zarządem Powiatu Świebodzińskiego, Wydziałem Dróg Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (postanowienie z dnia 05.04.2018r. znak: DG.673.28.2018.ZPB) w zakresie inwestycji w terenie pasa drogowego i terenie przyległym do pasa drogi powiatowej, oraz
  2. w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 26.03.2018r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak: BiZP.6733.1.7.2.2018.jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnienia w zakresie ochrony zabytków nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane. 
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BiZP w godzinach urzędowania, w terminie w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać.
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2018-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2018-04-11 11:13:45
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-04-11 11:15:49
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 11:15:49
Artykuł był wyświetlony: 217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu