ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zn. BiZP.6733.2.2.5.2018.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-11 11:18:42 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-11 11:21:09 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 11.04.2018r.
BiZP. 6733.2.2.5.2018.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1073.), informuję mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek "T-Mobile Polska" S.A. , w imieniu której z upoważnienia występuje pan Patryk Woźniak pracownik "ATEM Polska" spółka z o. o., z siedzibą ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 61422 PZI_Świebodzin_Rusinów 44731 na dz. Nr 192 obręb 18.Rusinów Gm. Świebodzin" , iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji;
  1. z zarządcą dróg gminnych (pismo opinia z dnia 26.02.2018r. znak; BiZP.0124.1.79.2018.PW) w zakresie inwestycji w terenie pasa drogowego i terenie przyległym do pasa drogi gminnej,
  2. z Zarządem Powiatu Świebodzińskiego w imieniu którego występuje Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 05.03.2018 znak; DG.673.13.2018.ZPB) w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogi powiatowej, oraz
  3. w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 26.02.2018r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6733.2.2.2.2018jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony zabytków nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane, i
  4. także, w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Starostę Świebodzińskiego w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 223.02.2018r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6733.2.2.2.2018jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony gruntów rolnych nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane 
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BiZP w godzinach urzędowania w terminie do 02.05.2018r. po otrzymania niniejszego pisma. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać . 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Rynkowej 2 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-04-11 11:18:42
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-04-11 11:21:09
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-04-11 11:21:09
Artykuł był wyświetlony: 249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu