ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji nr 12/CP-I/2018 dla inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-02 08:00:51 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-02 08:03:38 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 02.05.2018r.
BiZP. 6733.1.2.4.2018.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 ze zm. t.j..) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz.U.2017.1257 ze zm. t.j.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Pana Marcina Załęskiego, działającego z pełnomocnictwa inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział  Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp., o wydaniu w dniu 02.05.2018r. decyzji Nr 12/CP-I/2018 dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o długości około 110m i przyłączami do 2. budynków mieszkalnych projektowanych przy ul. Młyńskiej o dług.  około 9 i 11m, na działce nr 153/2; 153/1; 158; 263/1; 262; 291/6; 291/6 Obręb 02.Świebodzina”. 
 
Pouczenie;
  • Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia - art. 129 ustawy kpa.
  • Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do niniejszej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o pizp.
  • Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127a. § 1. ustawy kpa,
  • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,- art 127a. § 2. ustawy kpa,   
 
Sprawę prowadzi:     
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-05-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-05-02 08:00:51
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-05-02 08:03:38
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-05-02 08:03:38
Artykuł był wyświetlony: 162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu