ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji nr 13/CP-I/2018 dla inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-05-04 11:57:58 Informacja ogłoszona dnia 2018-05-04 12:00:55 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 04.05.2018r.
BiZP. 6733.1.5.4.2018.jss  
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Pana Artura Mielcarka właściciela Z-du „Projektowanie i Nadzór Elektryczny” z siedzibą w m. Nowa Dabrowa 57B, 64-200 Wolsztyn, działającego z pełnomocnictwa inwestora ENEA Operator Sp. z o. o. Rej. Dystrybucji Świebodzin, o wydaniu w dniu 04.05.2018r. decyzji Nr 13/CP-I/2018 ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kablowej nn 0,4kV o dług ok. 4m na dz. nr 257/1 obręb 01.Świebodzin przy ul. Wojska Polskiego do zasilania projektowanej myjni na dz. nr 257/1”. 
 
Pouczenie;
  • Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia - art. 129 ustawy kpa.
  • Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do niniejszej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o pizp.
  • Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127a. § 1. ustawy kpa,
  • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,- art 127a. § 2. ustawy kpa,   
 
Sprawę prowadzi:    
Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-05-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-05-04 11:57:58
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-05-04 12:00:55
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-05-04 12:00:55
Artykuł był wyświetlony: 196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu