ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.2.20.1.2018.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-04 14:55:06 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-04 14:56:45 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 04.07.2018r.
BiZP.6733.2.20.1.2018.jss   
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO    
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i Gminy Świebodzin oraz wystepujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek “POLMAX S.A. S.K.A.” z siedzibą ul. Poznańska 58, 66-200 Świebodzin o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV o długości około 425m dla zasilania podstawowego (400kW) i zasilania rezerwowego (200kW) z wymianą słupów linii napowietrznych, numery linii L-428 (zasilanie podstawowe), L-401 (zasilanie rezerwowe) i budową rozdzielni SN 15 KV działki nr 14/22 i  14/23 obręb 10.Lubinicko i działkach nr 638/9 i 638/17 obręb 03.Świebodzin".   
 
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.  
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2. 
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-07-04 14:55:06
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-07-04 14:56:45
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 08:16:57
Artykuł był wyświetlony: 128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu