ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.1.22.1.2018.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-05 13:31:25 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-05 13:34:46 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 05.06.2018r.
BiZP. 6733.1.22.1.2018.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO        
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – dalej ustawa kpa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r poz. 1073 ze zm. j.t.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestorów ŚTBS Sp. z o. o. oraz Pana Jarosława Cichockiego w imieniu których z pełnomocnictwa występuje Pan Edward Ciechanowicz, w sprawie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej o dług. ok. 20mb na dz. 607/65, budowa przyłączy wodociągowych do dz. nr 607/29 i 607/58/ obręb 02.Świebodzin”. 
 
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2. 
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-07-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-07-05 13:31:25
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-07-05 13:34:46
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 13:34:46
Artykuł był wyświetlony: 221 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu