ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.2.25.1.2018.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-08 13:40:48 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-08 13:42:27 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 07.08.2018r.
BiZP. 6733.2.25.1.2018.jss   
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO   
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 ze zm. j.t.) oraz z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz.U.2017.1257 j.t.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Edwarda Ciechanowicz występującego z pełnomocnictwa pana Adama Hłąd, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. “Budowa odcinka sieci wodociągowej (l-375m) i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (l-365m) z przyłaczami, przykanalikami i hydrantami na działkach nr 535/5; 535/6; 535/7; 535/8; 535/9; 535/10; 535/11; 535/12; 535/13; 535/14; 195/7; 372; 205/6 i 205/8 obręb 0002.Chociule Gm. Świebodzin".   
 
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 
Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
 
Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-08-08 13:40:48
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-08-08 13:42:27
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-08-08 13:42:27
Artykuł był wyświetlony: 153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu