ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego BiZP. 6733.2.24.4.2018.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-09-11 15:01:25 Informacja ogłoszona dnia 2018-09-11 15:01:29 przez Adam Lipczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 11..09.2018r.
BiZP. 6733.2.24.4.2018.jss
 
 
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Pana Bielińskiego Jacka przedstawiciela firmy „INSTEL-PROJEKT” Sp. J. występującego z pełnomocnictwa “ENEA” Operator Sp. z o. o. Oddział  Dystrybucji Zielona Górao wydaniu w dniu 11.09.2018r. decyzji Nr 27/CP-II/2018 dla inwestycji celu publicznego pn. “Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV 2 szt. o długości ok. 170 + 50m, budowa złącz i szafek kablowo-pomiarowych na działkach nr 372; 374/3; 535/14 i 535/11 celem zasilania projektowanych budynków mieszkalnych na dz. nr 535/5; 535/6; 535/7; 535/8; 535/9; 535/10; 535/12; 535/13 i 535/15 obręb 0002.Chociule Gm. Świebodzin".
 
Pouczenie;
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
             Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia - art. 129 ustawy
             kpa.
  • Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127a. § 1. ustawy kpa,
  • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,- art 127a. § 2. ustawy kpa,
  • Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do niniejszej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o pizp.
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:
     Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-09-11 15:01:25
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 15:01:29
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 15:01:29
Artykuł był wyświetlony: 211 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu