ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego BiZP. 6733.2.25.4.2018.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-09-13 14:48:32 Informacja ogłoszona dnia 2018-09-13 14:48:39 przez Adam Lipczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 13..09.2018r.
BiZP. 6733.2.25.4.2018.jss
 
 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (t.j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Pana Adama Hłąd, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Edward Ciechanowiczo wydaniu w dniu 13.09.2018r. decyzji Nr 28/CP-II/2018 dla inwestycji celu publicznego pn. “Budowa odcinka sieci wodociągowej (l-375m) i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (l-365m) z przyłączami, przykanalikami i hydrantami na działkach nr 535/5; 535/6; 535/7; 535/8; 535/9; 535/10; 535/11; 535/12; 535/13; 535/14; 195/7; 372; 374/3; 205/6 i 205/8 obręb 0002.Chociule Gm. Świebodzin".
 
Pouczenie;
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia - art. 129 ustawy kpa.
  • Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127a. § 1. ustawy kpa,
  • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,- art 127a. § 2. ustawy kpa,
  • Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do niniejszej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o pizp.
 
Sprawę prowadzi:
     Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur Sawicki Data wytworzenia informacji: 2018-09-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-09-13 14:48:32
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2018-09-13 14:48:39
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2018-09-13 14:48:39
Artykuł był wyświetlony: 192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu