ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji BIZP.6730.1.41.5.2018.EK

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-09-14 14:24:05 Informacja ogłoszona dnia 2018-09-14 14:24:11 przez Adam Lipczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 13.09.2018r.
BIZP.6730.1.41.5.2018.EK
 
Obwieszczenie o zebraniu materiałów do wydania decyzji
 
    Zgodnie z art. 7, 8, 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257 ze zm.), informuję strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 278/18 dla potrzeb lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym na działce nr 278/14 położonej w obrębie 0003,3 Świebodzina, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne ustalenia z Zarządcą dróg gminnych (pismo z dnia 12.09.2018r., znak: BiZP.0124.1.280.2018.AA) w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogi gminnej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
 
Ponadto w oparciu o art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jak i art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.), z braku zajęcia stanowiska w terminie 14 dni przez:
- Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: BIZP.6730.1.41.4.2018.EK (zwrotne potwierdzenie odbioru z dn. 24.08.2018r.) w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków nie budzi zastrzeżeń.
-  Starostę Świebodzińskiego w terminie 14 dni przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii pismem znak: BIZP.6730.1.41.4.2018.EK (zwrotne potwierdzenie odbioru z dn. 22.08.2018r.) w zakresie ochrony gruntów rolnych nie budzi zastrzeżeń.
 
   Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BIZP w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni, od dnia ogłoszenia. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
 
  Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .
 
  Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Kozicka Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Kozicka Data wprowadzenia do BIP 2018-09-14 14:24:05
Wprowadził informację do BIP: Adam Lipczyński Data udostępnienia informacji: 2018-09-14 14:24:11
Osoba, która zmieniła informację: Adam Lipczyński Data ostatniej zmiany: 2018-09-14 14:24:11
Artykuł był wyświetlony: 107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu