ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, BIZP.6730.1.45.4.2018.KS

Informacja ogłoszona dnia 2018-10-09 10:01:34 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 09.10.2018r.
BIZP.6730.1.45.4.2018.KS    
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI     
 
Zgodnie z art. 7, 8, 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257 ze zm.), informuję strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek MTX Spółka Cywilna Marek Banach, Tomasz Leszczyński w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku (po byłym internacie) na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce o nr ewid 548/2 położonej w obrębie 0002,2 Świebodzina przy ul. Piłsudskiego, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia z Zarządcą Dróg Powiatowych (postanowienie z dnia 14.09.2018r., znak: DG.6730.108.2018.MJ) w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogi powiatowej oraz ustalenia z Zarządcą dróg gminnych (pismo z dnia 25.09.2018r., znak: BiZP.0124.1.286.2018.AA) w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogi gminnej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
Ponadto w oparciu o art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jak i art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r., poz.1073 ze zm.), z braku zajęcia stanowiska w terminie 14 dni przez:
- Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: BIZP.6730.1.45.3.2018.KS (zwrotne potwierdzenie odbioru z dn. 14.09.2018r.) w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków nie budzi zastrzeżeń.   
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BIZP w godzinach urzędowania w terminie do 21 dni, od dnia ogłoszenia. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.  
 
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .   
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Smolińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-09 09:53:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-09 10:01:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-09 10:01:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony