ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-10 07:43:45 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-10 07:49:57 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

BiZP.6721.5.1.2018.UC                                                                                                                                                            Świebodzin, dn. 10 października 2018r.
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276
oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzinie uchwały nr XLVII/708/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276. 
 
Obszar opracowania obejmuje działki o nr ewid. 867, 869, 868, 949 i część działki nr 870 w 3 obrębie miasta Świebodzin (przed zmianą granic administracyjnych miasta Świebodzin teren ten położony był w obrębie ewidencyjnym Chociule), a jego granice określone zostały na załączniku graficznym do w/w uchwały, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2 (pokój nr 50) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin (http://bip.swiebodzin.eu/, zakładka „Prawo lokalne”). 
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w terminie do dnia 9 listopada 2018r. 
 
Stosownie do art. 39 w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 i art. 54 ust. 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu w/w zmiany planu miejscowego, w ramach której sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 50) w godzinach pracy urzędu. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 9 listopada 2018r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin); ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie (pokój nr 50) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres:
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Świebodzina. 
 
 
Burmistrz
/-/ mgr inż. Dariusz Bekisz  

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
Link do uchwały nr XLVII/708/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276:
http://bip.swiebodzin.eu/akty/205/6155/w_sprawie_przystapienia_do_sporzadzenia_zmiany_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_terenu_polozonego_w_obrebie_Chociule_po_poludniowej_stronie_drogi_wojewodzkiej_numer_276/
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2018-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2018-10-10 07:43:45
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-10-10 07:49:57
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-10-10 07:49:57
Artykuł był wyświetlony: 195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu