ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji nr 32/CP-II/2018 dla inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-11 12:14:51 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-11 12:16:43 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 09.10.2018r.
BiZP. 6733.2.26.4.2018.jss  
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO           
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Pana Krzysztofa Bezak o wydaniu w dniu 09.10.2018r. decyzji nr 32/CP-II/2018 dla inwestycji pn. “Zmiana sposobu użytkowania istniejących przyłączy wodociągowego o długości około 500m i kanalizacji sanitarnej o długości około 500m na odpowiednio sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej na działkach nr 225; 173 i 312/1 obręb 0012.Ługów Gm. Świebodzin".  
 
Pouczenie;
  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia - art. 129 ustawy kpa.
  2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127a. § 1. ustawy kpa,
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,- art 127a. § 2. ustawy kpa,
  4. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do niniejszej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o pizp.  
 
Sprawę prowadzi:Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Urszula Chmura Data wytworzenia informacji: 2018-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Chmura Data wprowadzenia do BIP 2018-10-11 12:14:51
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-10-11 12:16:43
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-10-11 12:16:42
Artykuł był wyświetlony: 141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu