ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji nr 52/WZ-I/2018 o warunkach zabudowy

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-10-11 14:49:30 Informacja ogłoszona dnia 2018-10-11 14:51:41 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Świebodzin, dnia  10.10.2018r.
BIZP.6730.1.41.6.2018.EK      
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY  
 
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2017r. , poz. 1073ze zm.) oraz art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U.  z 2017r. , poz. 1257 ze zm)                                            
 
OBWIESZCZA SIĘ 
że w dniu 10.10.2018r. została wydana decyzja nr 52/WZ-I/2018 ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego na działce o nr ewid. 278/18 dla potrzeb lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym  na działce o nr ewid. 278/14 położonej w obrębie 0003,3 Świebodzina. 
 
Stronom postępowania przysługuję wgląd do w/w decyzji.  Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 
 
Pouczenie;
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze. ul. Niepodległości 7 za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego               

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Kozicka Data wytworzenia informacji: 2018-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Kozicka Data wprowadzenia do BIP 2018-10-11 14:49:30
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2018-10-11 14:51:41
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2018-10-17 13:12:48
Artykuł był wyświetlony: 279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu