ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.1.41.3.2018.jss

Informacja ogłoszona dnia 2019-02-06 14:41:44 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 05.02.2019r.
BiZP.6733.1.41.3.2018.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI CELU PUBLICZNEGO  
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 ze zm. j.t.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096.ze zm.), informuję mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek pana Artura Mielcarek projektanta w zakładzie “Proj. i Nadzór Elektr."” występującego z pełnomocnictwa “ENEA” Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Świebodzin ul. Sobieskiego 27, 66-200 Świebodzin, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa odcinka sieci kablowej  nn 0,4kV o długości ok. 87m oraz złącz kablowo-pomiarowych na działce nr 244/8; 245 i 520 obręb 01.Świebodzin ul. Łęgowska do zasilania w energię obiektu handlowego na dz. 520", iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienie projektu decyzji:
  1. w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez lubuskiego wojewodzkiego konserwatora zabytków w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 21.01.2019r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6733.1.41.2.2018.jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony zabytków nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane,
  2. z Zarządem Powiatu. Wydział Dróg Starostwa (postanowienie z dnia28.01.2019r. <otrzymano 1.02> znak; DG.673.10.2019.ZPB)w zakresie inwestycji w pasie jak i w pobliżu pasa drogi powiatowej. 
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale BiZP w godzinach urzędowania w terminie do 12.02.2019r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać. 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur - Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur - Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-06 14:37:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-06 14:41:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-06 14:41:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
153 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony