ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, zn. BiZP.6733.1.54.3.2018.jss

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-03-14 14:46:34 Informacja ogłoszona dnia 2019-03-14 14:50:48 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 12.03.2019r.
BiZP. 6733.1.54.3.2018.jss 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 
 
Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz.U.2018.2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018. 1073.), informuję mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Pana Andrzeja Sokólskiego o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej o dług ok. 160m i kanalizacji sanitarnej o długośći ok. 165m na części dz.  Nr 576; 577/3; 569  i 568/2 obr. 02.Świebodzin ul. Przy Torze dla zasilania w media budynków na dz. Nr 570/1 i 570/2", iż Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji; 
  1. z zarządcą dróg gminnych (pismo opinia z dnia 25.02.2019r. znak; IZP.0124.1.55.2019.PW) w zakresie inwestycji w terenie pasa drogowego i terenie przyległym do pasa drogi gminnej,
  2. w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 22.02.2019r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6733.1.54.2.2018jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony zabytków nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane, i
  3. także, w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Starostę Świebodzińskiego w terminie 2 tygodni określonym ustawą (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 20.02.2019r. projektu decyzji przesłanego z pismem znak; BiZP.6733.1.54.2..2018jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony gruntów rolnych nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane oraz
  4. z PGW WODY POLSKIE Zarząd zlewni w Zielonej Górze (postanowienie z dnia 05.03.2019 znak; WR.ZPU.7.521l67.2019.BB) w zakresie melioracji wodnych w terenie określonym zamierzeniem inwestycyjnym                                                                       
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale IZP w godzinach urzędowania w terminie do26.03.2019r. po otrzymania niniejszego pisma. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać . 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Rynkowej 2

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2019-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2019-03-14 14:46:34
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2019-03-14 14:50:48
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2019-03-14 14:50:48
Artykuł był wyświetlony: 62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu