ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o warunkach zabudowy, zn. IZP.6730.1.74.7.2018.EK

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-03-14 14:52:29 Informacja ogłoszona dnia 2019-03-14 14:55:03 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 06.03.2019r.
IZP.6730.1.74.7.2018.EK    
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI         
 
Zgodnie z art. 7, 8, 9, 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), informuję strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Spółki Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn z pełnomocnictwa, której występuje Pan Michał Bąba w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejących budynków, budowie budynku handlowo- usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa bilbordu na części działki o nr ewid. 388/15 w 0002,2 obrębie Świebodzina przy ul. Konarskiego wraz z określeniem warunków podziału działki pod planowaną inwestycję, iż Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia z Zarządcą dróg powiatowych (postanowienie z dnia 01.02.2019r., znak: DG.673.14.2019.ZPB) w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogi oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.     
 
Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.), z braku zajęcia stanowiska przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: BIZP.6730.1.74.6.2018.EK (zwrotne potwierdzenie odbioru z dn. 14.02.2019r.) w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków nie budzi zastrzeżeń.          
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale IZP w godzinach urzędowania w terminie do 17 dni, od dnia ogłoszenia. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.       
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Kozicka Data wytworzenia informacji: 2019-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Kozicka Data wprowadzenia do BIP 2019-03-14 14:52:29
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2019-03-14 14:55:03
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2019-03-14 14:55:03
Artykuł był wyświetlony: 88 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu