ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji nr 14/CP-I/2019 dla inwestycji celu publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-08 09:54:35 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 03.04.2019r.
IZP.6733.1.2.4.2019.jss  
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO       
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096. ze zm) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie o wydaniu w dniu 3.04.2019r. decyzji nr 14/CP-I/2019 dla inwestycji celu publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo - magazynowego przy Ośrodku OPS w Świebodzinie na dz. nr 461 obr 02.Świebodzin Plac Wolności 14, na budynek użyteczności publicznej (Placówka wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemami)”.  
 
Pouczenie:
  1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji - art. 129 ustawy kpa.
  2. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127a. § 1. ustawy kpa,
  3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - art. 127a. § 2. ustawy kpa,
  4. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do niniejszej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 
Sprawę prowadzi:    
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Chmura
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Chmura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-08 09:52:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-08 09:54:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-08 09:54:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
104 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony