ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wydaniu decyzji nr 1/U-CP.I/2019 umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-04-11 07:29:27 Informacja ogłoszona dnia 2019-04-11 07:39:43 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 21.02.2019r.
BiZP. 6733.1.42.4.2018.jss                                         
 
OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI UMARZAJĄCEJ  POSTĘPOWANIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek inwestora ENEA Operator Sp. z o. o. RD,Świebodzin w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje pan Artur Mielcarek, o wydaniu w dniu 21.02.2019r. Decyzji nr 1/U-CP.I/2019  o umorzeniu na wniosek inwestora postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka sieci kablowej  nn 0,4kV o długości ok. 5m oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce nr 238/1 obręb 02.Świebodzin  do zasilania w energię budynku Ratusza". 
 
Pouczenie;
  • Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia - art. 129 ustawy kpa.
  • Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127a. § 1. ustawy kpa,
  • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,- art 127a. § 2. ustawy kpa,
  • Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do niniejszej decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy o pizp. 
 
Sprawę prowadzi:
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pokój nr 50. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur - Sawicki Data wytworzenia informacji: 2019-02-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur - Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2019-04-11 07:29:27
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2019-04-11 07:39:43
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2019-04-11 07:39:43
Artykuł był wyświetlony: 46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu