ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania odmownej decyzji dla inwestycji celu publicznego, zn. IZP.6733.1.3.6.2019.UC

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-12 13:55:38 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 12.04.2019r.
IZP.6733.1.3.6.2019.UC 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA ODMOWNEJ DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO       
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i Gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek ORANGE Polska S.A., w imieniu której występuje pełnomocnik: Pan Patryk Woźniak pracownik ATEM-Polska spółka z o. o., z siedzibą ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Obiekt infrastruktury technicznej – stacja bazowa telefonii komórkowej 61637 PZI_Świebodzin_Młyńska na dz. nr 355/1 Obręb 02.Świebodzin", iż Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania odmownej decyzji w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego przesłano projekt decyzji w powyższej sprawie właściwym organom do uzgodnień i uzyskano:
  1. Opinię zarządcy dróg gminnych z dnia 08.03.2019r. znak IZP.0124.1.59.2019.PW w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogowego drogi gminnej,
  2. Postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze z dnia 15.03.2019r. znak WR.ZPU.7.521.87.2019.BB uzgadniające projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych,
  3. Postanowienie Starosty Świebodzińskiego z dnia 19.03.2019r. znak DG.673.37.2019.ZPB uzgadniające projekt w/w decyzji w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogowego drogi powiatowej,
  4. Pismo Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP z dnia 15.03.2019r. znak SSRL SZ RP-WL.5102.1.2019 informujące o braku uwag do przedłożonego projektu decyzji,
  5. Postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25.03.2019r. znak ZN.5142.64.2019[mŚwie] odmawiające uzgodnienia projektu decyzji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.  
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 29.04.2019r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać. 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50 II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Chmura
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Chmura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-12 13:51:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-12 13:55:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-12 13:55:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony