ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, zn. IZP.6733.1.10.3.2019.UC

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-03 08:09:23 przez Urszula Chmura, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 02.07.2019r.
IZP.6733.1.10.3.2019.UC                                                                          
                                                                        
 OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkańców Miasta i Gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nowych i modernizacji istniejących odcinków zielonego szlaku turystycznego przy Jez. Trzcinno na częściach działek o nr ewid. 205, 320, 279, 268, 280 i 243 położonych w 0004,4 obrębie Świebodzina wraz z określeniem warunków podziału w/w działek pod planowaną inwestycję, że Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji  w powyższej sprawie. 
 
W trakcie postępowania administracyjnego przesłano projekt decyzji w w/w sprawie właściwym organom do uzgodnień i uzyskano:
  1. opinię zarządcy dróg gminnych z dnia 18.06.2019r. znak IZP.0124.1.122.2019.AW1 w zakresie inwestycji w terenie pasa drogi gminnej oraz w terenie przyległym do pasa drogowego drogi gminnej,
  2. w oparciu o art. 53 ust. 5 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia (w terminie 2 tygodni określonym ustawą) stanowiska przez:
  • Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (projekt decyzji doręczono w dniu 12.06.2019r. z pismem znak IZP.6733.1.10.2.2019.UC) brzmienie projektu decyzji przedłożonego do uzgodnienia w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane,
  • Starostę Świebodzińskiego (projekt decyzji doręczono w dniu 10.06.2019r. z pismem znak IZP.6733.1.10.2.2019.UC) brzmienie projektu decyzji przedłożonego do uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane,
  • Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (projekt decyzji doręczono w dniu 14.06.2019r. z pismem znak IZP.6733.1.10.2.2019.UC) brzmienie projektu decyzji przedłożonego do uzgodnienia w zakresie melioracji wodnych nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane. 
 
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 24.07.2019r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik może, ale nie musi skorzystać. 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50, II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Chmura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-03 08:04:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-03 08:09:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-03 08:09:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
85 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony