ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, zn. IZP.6733.2.3.8.2019.jss

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-03 14:21:27 przez Urszula Chmura

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 03.07.2019r.
IZP.6733.2.3.8.2019.jss                                                                         
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO   
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam mieszkańców Miasta  i Gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek  "ORANGE Polska" S.A. w imieniu której z upoważnienia występuje pan Romuald Krywanis w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Orange Polska S.A. nr 61634 Świebodzin_Karcze wraz z przyłączem energetycznym i zagospodarowaniem terenu – Kolonia Glińsk dz. nr 459 Obręb 03.Glińsk gm. Świebodzin", że Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie zgromadził niezbędne uzgodnienia oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
 
W trakcie postępowania administracyjnego przesłano projekt decyzji w w/w sprawie właściwym organom do uzgodnień i uzyskano:
  1. opinię zarządcy dróg gminnych z dnia 18.06.2019r. znak IZP.0124.1.121.2019.AW1 w zakresie inwestycji w terenie przyległym do pasa drogowego drogi gminnej,
  2. opinię Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP z dnia 19.06.2019r. znak SSRL SZ.RP-WL.5102.1.2019,
a także:
  1. w oparciu o art. 53 ust 5 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Starostę Powiatu Świebodzińskiego w terminie 2 tygodni określonym ustawą (projekt decyzji doręczono w dniu 10.06.2019r. z pismem znak IZP.6733.2.3.4.2019.jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii w zakresie ochrony gruntów rolnych nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane,
  2. w oparciu o art. 53 ust 5 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując, iż z braku zajęcia stanowiska przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w terminie 2 tygodni określonym ustawą (projekt decyzji doręczono w dniu 13.06.2019r. z pismem znak IZP.6733.2.3.6.2019.jss) brzmienie projektu decyzji przesłanego do opinii nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienie uważa się za dokonane. 
 
Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożenia końcowego oświadczenia w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Planowania Przestrzennego w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 26.07.2019r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie. 
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 50, II piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Chmura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-03 14:15:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-03 14:21:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-03 14:21:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
106 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony