ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BZP3.I.7331-17/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-05-14 11:52:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 14.05.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-17/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Wojciecha Prochera pracownika Zakładu Usługi Projektowe, który występuje z pełnomocnictwa inwestora Gminy Świebodzin o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „wybudowanie na części działki nr 294/2 w II obr. Świebodzina przy ul. Zamkowa 14 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym minimum 4 dla samochodów osób niepełnosprawnych i przestawienie istniejącego ogrodzenia od strony ulicy za parking oraz obniżenie chodnika na części dz. 292 (w szerokości proj. parkingu)”.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-05-14 11:52:12
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-05-14 11:52:12
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-05-14 11:53:39
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-05-14 11:53:39
Artykuł był wyświetlony: 5501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-05-15 12:39:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 2 - brak tytułu

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. (15)

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.l07l ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.7l7 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21.03.2008r. Gminy Świebodzin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej R-l Bis z urządzeniami towarzyszącymi na części działki nr ewidencyjny 575/4 - obręb miasto Świebodzin, w obszarze terenów zamkniętych.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 § 1 Kpa, strony postępowania, w ciągu 14 dni od dnia ukazania się niniej szego zawiadomienia, mogą się zapoznać ze zgromadzonym materiałem, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia będą udostępnione don wglądu w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, Wydział Infrastruktury, pokój 1119 (XI piętro) w godzinach pracy urzędu.

Akapit nr 7 - brak tytułu

z up. Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 8 - brak tytułu

Bohdan Tołkacz

Akapit nr 9 - brak tytułu

Kierownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Bohdan Tołkacz Data wytworzenia informacji: 2008-05-15 12:39:27
Osoba, która odpowiada za treść: Bohdan Tołkacz Data wprowadzenia do BIP 2008-05-15 12:39:27
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-05-15 12:41:57
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-05-15 12:41:57
Artykuł był wyświetlony: 5390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-19/CP/1/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-07-16 13:35:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe ul. Sulechowska - dz. nr 16/1; 16/2 i 340/107 w III obr. Świebodzina”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 16.07.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-19/CP/1/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych mgr inż. Ryszard Łokieć z siedzibą przy ul. Staszica 6 w 66-300 Międzyrzecz, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe ul. Sulechowska - dz. nr 16/1; 16/2 i 340/107 w III obr. Świebodzina”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-07-16 13:35:46
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-07-16 13:35:46
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-07-16 13:37:15
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-07-16 13:37:15
Artykuł był wyświetlony: 5441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-6/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-07-16 14:16:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa kolizji urządzeń elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV w tym; budowa stacji słupowej 15/0,4; przebudowa linii 15kV, przebudowa linii 0,4kV na działkach nr 37/4; 39/2; 37/6; 38/1; 46 i 25/5 w obrębie Rosin Gm. Świebodzin”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 16.07.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.II.7331-6/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Janusza Szajny o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa kolizji urządzeń elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV w tym; budowa stacji słupowej 15/0,4; przebudowa linii 15kV, przebudowa linii 0,4kV na działkach nr 37/4; 39/2; 37/6; 38/1; 46 i 25/5 w obrębie Rosin Gm. Świebodzin”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-07-16 14:16:40
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-07-16 14:16:40
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-07-16 14:18:05
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-07-16 14:18:05
Artykuł był wyświetlony: 5384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-22/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-07-23 11:09:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Świebodziński Dom Kultury o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa Budynku Domu Kultury, piętrowa w części frontowej z dominantą architektoniczną i parterowa przy elewacji wschodniej na dz. Nr 313/3; 313/4; 314/7 i 314/8 w II Obr. Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 23.08.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-22/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Świebodziński Dom Kultury o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa Budynku Domu Kultury, piętrowa w części frontowej z dominantą architektoniczną i parterowa przy elewacji wschodniej na dz. Nr 313/3; 313/4; 314/7 i 314/8 w II Obr. Świebodzina przy ul. J. Piłsudskiego”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-07-23 11:09:30
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-07-23 11:09:30
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-07-23 11:11:38
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-07-23 11:11:38
Artykuł był wyświetlony: 5404 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-24/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-08-20 12:41:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa drogi osiedlowej od osiedla „WIDOK” do osiedla „ŻAKÓW” na części działek nr 43; 44; 46; 48; 49; 89; 90 (os. Widok) i 63; 86 (os. Żaków) w obr. I Świebodzina poprzez budowę jezdni i chodników wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 20.08.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-24/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DO WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Janusz Piechowiak pracownik Pracowni Projektowej „PROFIL BIS” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa drogi osiedlowej od osiedla „WIDOK” do osiedla „ŻAKÓW” na części działek nr 43; 44; 46; 48; 49; 89; 90 (os. Widok) i 63; 86 (os. Żaków) w obr. I Świebodzina poprzez budowę jezdni i chodników wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-08-20 12:41:20
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-08-20 12:41:20
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-08-20 12:42:28
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-08-20 12:42:28
Artykuł był wyświetlony: 5448 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-13/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-09-23 14:54:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej sieci wodociągowo kanalizacyjnej z przyłączami na działkach nr 140; 49/9 i 47/12 w obrębie Rozłogi gm. Świebodzin.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 23.09.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.II.7331-13/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Marka Ogrodniczka, o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej sieci wodociągowo kanalizacyjnej z przyłączami na działkach nr 140; 49/9 i 47/12 w obrębie Rozłogi gm. Świebodzin.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-09-23 14:54:50
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-09-23 14:54:50
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-09-23 14:56:23
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-09-23 14:56:23
Artykuł był wyświetlony: 5368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-27/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-09-30 11:03:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa budynku Szkoły o salę koncertową i część socjalno-biurową z garażami podziemnymi i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu, na dz. Nr 438 w III Obr. Świebodzina przy ul. Sulechowskiej”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 30.09.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-27/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w tym zadaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie przy ul. Sulechowska o wydanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj; Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) „Rozbudowa budynku Szkoły o salę koncertową i część socjalno-biurową z garażami podziemnymi i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu, na dz. Nr 438 w III Obr. Świebodzina przy ul. Sulechowskiej”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-09-30 11:03:34
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-09-30 11:03:34
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-09-30 11:05:01
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-09-30 11:05:01
Artykuł był wyświetlony: 5374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania BZP3.I.7331-29/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-10-03 14:08:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wydanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Świebodzinie i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu, na dz. Nr 343/1 w III Obr. Świebodzina przy ul. Łużyckiej 33”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 3.10.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-29/CP/01/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w tym zadaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: Gmina Świebodzin o wydanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego jaką jest w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj; Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) „budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Świebodzinie i urządzeniami budowlanymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektu, na dz. Nr 343/1 w III Obr. Świebodzina przy ul. Łużycka 33”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-10-03 14:08:54
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-10-03 14:08:54
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-10-03 14:10:49
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-10-03 14:10:49
Artykuł był wyświetlony: 5359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-30/CP/1/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-10-07 11:33:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji na dz. nr 443; 428/1; 427/3 i 422/20 w II obr. Świebodzina inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie osiedla przy ul. Konarskiego budynki nr 4; 6; 10; 12; 14 i budynek przy drodze od Alei 700-lecia do Ronda Solidarności ”

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 7.10.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-30/CP/1/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Świebodzin w imieniu, której występuje Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych mgr inż. Ryszard Łokieć z siedzibą przy ul. Staszica 6 w 66-300 Międzyrzecz, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji na dz. nr 443; 428/1; 427/3 i 422/20 w II obr. Świebodzina inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie osiedla przy ul. Konarskiego budynki nr 4; 6; 10; 12; 14 i budynek przy drodze od Alei 700-lecia do Ronda Solidarności ”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-10-07 11:33:20
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-10-07 11:33:20
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-10-07 11:36:14
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-10-07 11:36:14
Artykuł był wyświetlony: 5409 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu