ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BZP3.II.7331-3/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-03-18 13:43:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 18.03.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-3/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jerzego Maciejaka prac. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ELPROTON” s.c. występującego z pełnomocnictwa inwestora „ ENEA” Oddział Dystrybucji Zielona Góra, z siedzibą ul. Zacisze 65-775 Zielona Góra o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV dla zasilania zakładu produkcyjnego w Brójcach oraz demontaż wyłączonej z użytkowania, na działkach nr: 612 w II obr. Świebodzina, nr: 145/4; 145/10; 274; 248/4; i 248/7 w obr. wsi Grodziszcze i dz. nr: 2; 5; 6 i 12/7 w obr. wsi Lubinicko gm. Świebodzin”.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-03-18 13:43:57
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-03-18 13:43:57
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-03-18 13:46:14
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-03-18 13:46:14
Artykuł był wyświetlony: 5439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP.I.7331-8/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-03-25 12:01:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 25.03.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP.I.7331-8/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w tym zadaniu o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora PTK CENTERTEL Sp. z o. o., w imieniu której z pełnomocnictwa dalszego udzielonego przez Dyrektora Regionu TP Zachód występuje Pani Angelika Burakiewicz o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na części działki nr 20/57 w III obr. Świebodzina stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 9598 ŚWIEBODZIN POŁUDNIE na wieży kratowej o wys. ok. 40,0m wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na części działki nr 20/57 w III obr. Świebodzina stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel nr 9598 ŚWIEBODZIN POŁUDNIE na wieży kratowej o wys. ok. 40,0m wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-03-25 12:01:18
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-03-25 12:01:18
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-03-25 12:02:39
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-03-25 12:02:39
Artykuł był wyświetlony: 5452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BZP3.I.7331-6/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-03-26 12:55:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 26.03.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-6/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, w imieniu, którego występuje Pan Maciejak Jerzy pracownik PW „ELPROTON” s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i demontażu sieci elektroenergetycznych przy ul Sobieskiego i Kozia w Świebodzinie na działkach nr 1/1 w III obr. i nr 283; 284/6; 284/13; 284/15; 284/16; 284/17; 284/23; 284/24; 284/25; 284/26; 285/1 i 285/2 w IV obrębie Świebodzina.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i demontażu sieci elektroenergetycznych przy ul Sobieskiego i Kozia w Świebodzinie na działkach nr 1/1 w III obr. i nr 283; 284/6; 284/13; 284/15; 284/16; 284/17; 284/23; 284/24; 284/25; 284/26; 285/1 i 285/2 w IV obrębie Świebodzina

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-03-26 12:55:51
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-03-26 12:55:51
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-03-26 12:57:39
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-03-26 12:57:39
Artykuł był wyświetlony: 5358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-9/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-03 08:37:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 03.04.2008r

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-9/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin w imieniu, której z pełnomocnictwa występuje BK „Biuro Planowania i Kreśleń Technicznych” sp. z o. o., z siedzibą ul. Reymonta 5, 66-300 Międzyrzecz o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa kanalizacji deszczowej R-1 bis odprowadzającej wody opadowe z ul. Sulechowskiej, z Os. Łuzyckie i Os. Południowego do jeziora Zamkowe, na działkach nr: 353/1; 565/5; 796/23; 346/51; 450; 458; 460; 509/2; 796/22; 461/1; 461/2; 591/1; 462/2; 462/1; 507/1; 508/3; 510; 413/1 w III obr. Świebodzina, i dz. nr: 569; 344/1; 349; 346 i 356/2 w II obr. Świebodzina” oraz na dz. Nr 575/4 w II obr. Świebodzina występującej w terenie zamkniętym (PKP), na którą zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy o planowaniu o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wojewoda.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-04-03 08:37:31
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-04-03 08:37:31
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-04-03 08:39:15
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-04-03 08:39:15
Artykuł był wyświetlony: 5294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-10/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-03 08:39:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 03.04.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-10/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora „ENEA” Operator Sp. z. o. w imieniu, której z pełnomocnictwa występuje Robert Szymański pracownik „MAZEL M.H. MAZURKIEWICZ” Sp.j., z siedzibą ul. Piaskowa 2A, 65-209 Zielona Góra, o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „rozbudowa sieci energetycznej kablowej NN dla zasilania osiedla domów mieszkalnych ul. Łęgowska i Żaków, na działkach nr: 182/6; 181/1; 140/1; 140/2; 138; 139 i 406 w I obr. Świebodzina.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-04-03 08:39:48
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-04-03 08:39:48
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-04-03 08:41:04
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-04-03 08:41:04
Artykuł był wyświetlony: 5468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BZP3.I.7331-11/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-10 12:12:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 10.04.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-11/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Kazimierz Ciechociński pracownik PPUH „PROINSTAL” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Grottgera na dz. 549; 539/13 i 539/7 w 2. obr. Świebodzinie wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Akapit nr 9 - brak tytułu

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Grottgera na dz. 549; 539/13 i 539/7 w 2. obr. Świebodzinie wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-04-10 12:12:50
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-04-10 12:12:50
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-04-10 12:14:30
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-04-10 12:14:30
Artykuł był wyświetlony: 5473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BZP3.I.7331-12/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-10 12:15:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 10.04.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-12/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Kazimierz Ciechociński pracownik PPUH „PROINSTAL” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja ul. Zielonej poprzez poszerzenie i przebudowę jezdni, wykonania miejsc postojowych i przebudowie chodników na dz. 468 oraz na części dz. nr 486; 466; 433; 607/61 i 432/6 w 2. obr. Świebodzinie wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia drogowego.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Swiebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Akapit nr 9 - brak tytułu

W sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja ul. Zielonej poprzez poszerzenie i przebudowę jezdni, wykonania miejsc postojowych i przebudowie chodników na dz. 468 oraz na części dz. nr 486; 466; 433; 607/61 i 432/6 w 2. obr. Świebodzinie wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia drogowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-04-10 12:15:38
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-04-10 12:15:38
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-04-10 12:17:22
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-04-10 12:17:22
Artykuł był wyświetlony: 5847 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BZP3.I.7331-13/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-10 12:18:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 10.04.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-13/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Kazimierz Ciechociński pracownik PPUH „PROINSTAL” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja ul. Północnej na dz. 289 w 1. obr. Świebodzina poprzez przebudowę drogi z chodnikiem wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Akapit nr 9 - brak tytułu

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja ul. Północnej na dz. 289 w 1. obr. Świebodzina poprzez przebudowę drogi z chodnikiem wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-04-10 12:18:35
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-04-10 12:18:35
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-04-10 12:19:59
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-04-10 12:19:59
Artykuł był wyświetlony: 5438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BZP3.I.7331-14/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-10 12:21:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 10.04.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-14/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Kazimierz Ciechociński pracownik PPUH „PROINSTAL” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja drogi przy PSzP nr 6 ul. Szkolna na dz. 339/7 oraz części dz. 593/7 i 593/10 w 3. obr. Świebodzinie poprzez poszerzenie i przebudowę jezdni, przebudowa chodników, przebudowa placu manewrowego dla autobusów, przebudowa placu przed szkołą z miejscami postojowymi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i przebudową części oświetlenia drogowego.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Akapit nr 9 - brak tytułu

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja drogi przy PSzP nr 6 ul. Szkolna na dz. 339/7 i części dz. 593/7 i 593/10 w 3. obr. Świebodzinie poprzez poszerzenie i przebudowę jezdni, przebudowa chodników, przebudowa placu manewrowego dla autobusów, przebudowa placu przed szkołą z miejscami postojowymi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i przebudową części oświetlenia drogowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-04-10 12:21:08
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-04-10 12:21:08
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-04-10 12:22:31
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-04-10 12:22:31
Artykuł był wyświetlony: 5481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego BZP3.I.7331-15/CP/01/08

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-10 12:24:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 10.04.2008r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-15/CP/01/08

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Kazimierz Ciechociński pracownik PPUH „PROINSTAL” o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja drogi dojazdowej do ul. Poprzecznej na dz. 491 i 478/6 w 3. obr. Świebodzina poprzez przebudowę wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym,

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Akapit nr 9 - brak tytułu

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej pn. Modernizacja drogi dojazdowej do ul. Poprzecznej na dz. 491 i 478/6 w 3. obr. Świebodzina poprzez przebudowę wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2008-04-10 12:24:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2008-04-10 12:24:00
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2008-04-10 12:25:24
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2008-04-10 12:25:24
Artykuł był wyświetlony: 5441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu