ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BZP3.II.7331-7/CP/06-9/CP/1/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 8.08.2007r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-7/CP/06-9/CP/1/07

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZĄCEGO ZMIANY PRAWOMOCNEJ DECYZJI NR 2/CP-II/07 Z DNIA 19.03.2007R USTALAJĄCĄ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn. „ BUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ RELACJI: ŚWIEBODZIN SKRZYŻOWANIE DRÓG KRAJOWYCH NR 2 I 3 OBIEKTY TP W RUSINOWIE, GLIŃSKU I JORDANOWIE”

Akapit nr 4 - brak tytułu

Organ administracji publicznej, który wydał ww. decyzję, która na mocy art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (kpa) (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) stała się ostateczna, na podstawie art. 155 ww. ustawy, na wniosek stron może dokonać jej zmiany. Wobec powyższego zgodnie z art. 61 § 1 ustawy kpa oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) organ administracji publicznej obwieszcza stronom jak i mieszkańcom miasta i gminy Świebodzin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany niniejszej decyzji.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z wnioskiem inwestora, zmiana dotyczy; przebiegu trasy (odcinków) projektowanej sieci wynikłych min. z braku zgody GDDKiA w Zielonej Górze, pomimo wcześniejszych ustaleń, na lokalizację sieci w odległości mniejszej od krawędzi jezdni niż określa to ustawa o drogach publicznych.

Akapit nr 6 - brak tytułu

WYKAZ OBRĘBÓW I DZIAŁEK NA KTÓRYCH PROWADZONA BĘDZIE INWESTYCJA Z UWZGLĘDNIENIEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN;
1. w obrębie Ługów: nr 595/8 i 595/9
2. w obrębie Rusinów : nr 555/5, 325/1, 555/4, 301/1, 300, 299, 298, 297, 324, 292, 150/5, 150/3, 150/4, 150/6, 473/4, 473/3, 473/5, 473/6, 495/2, 491/2, 451/5, 489, 421/2, 475/2, 501, 318/11, 488, 471/2 i 452/3
3. w obrębie Glińsk: nr 2/1, 3, 4, 5, 105/2, 134/1, 122/1, 121/1, 320/2, 123/3, 123/5, 124/11, 125/1, 126/3, 127/3, 134/2, 152/1, 321/2, 152/4, 115/2, 115/1, 103/2, 6/1, 12, 103/3, 104/3, 103/5, 317, 323/1 i 584/1 oraz 11, 13/1, 14/1, 17, 16, 18, 583, 19/2, 20, 31, 574,
4. w obrębie Jordanowo: nr 103/6, 104/1, 104/2, 330, 332, 729, 328/1, 328/2, 522/1, 503/6 i 509/2,
5. w I obr. Świebodzina; nr 45 i 191/2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

A. Działki podkreślone objęte są aktualnym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin – np. 104/1.
B. Działki wytłuszczone to działki dodatkowe wynikłe ze zmiany trasy kabla – np. 13/1.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kpa organ administracji publicznej zobowiązuje się zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego a przed wydaniem decyzji umożliwić stronie wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag w przypadku ich wystąpienia.

Akapit nr 9 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. nr 50) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 10 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego zmiany prawomocnej decyzji nr 2/CP-II/07 z dnia 19.03.2007r ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „ budowa linii światłowodowej relacji: Swiebodzin skrzyżowanie dróg krajowych nr 2 i 3 obiekty TP w Rusinowie, Glińsku i Jordanowie”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-08-08 12:07:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-08-08 12:10:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-08-08 12:10:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5740 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.II.7331-9/CP/3/07

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 27.08.2007r
BZP3.II.7331-9/CP/3/07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.), informuję mieszkańców miasta i gminy oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym podjętym na wniosek Inwestora; Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci Obszar Zielona Góra, Sekcja Planowania Rozwoju Sieci, Al. Niepodległości 10, 65-048 Zielona Góra, w sprawie zmiany prawomocnej decyzji NR 2/CP-II/07 z dnia 19.03.2007r o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „BUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ RELACJI: ŚWIEBODZIN SKRZYŻOWANIE DRÓG KRAJOWYCH NR 2 I 3 OBIEKTY TP W RUSINOWIE, GLIŃSKU I JORDANOWIE” z uwagi na występujące nowe działki, iż Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych zgromadził niezbędne uzgodnienie ze Starostą Powiatu Świebodzińskiego (postanowienie znak; OŚR.IV.7633-152/07 z dnia 23.08.2007r) w zakresie ochrony gruntów rolnych oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.

Wobec powyższego ustalam termin do 7 dni, od daty otrzymania niniejszego pisma do zapoznania się stron z aktami sprawy. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja.
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. Nr 50 II piętro)Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2

Akapit nr 2 - brak tytułu

w sprawie zmiany prawomocnej decyzji NR 2/CP-II/07 z dnia 19.03.2007r o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „BUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ RELACJI: ŚWIEBODZIN SKRZYŻOWANIE DRÓG KRAJOWYCH NR 2 I 3 OBIEKTY TP W RUSINOWIE, GLIŃSKU I JORDANOWIE”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-08-27 13:54:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-08-27 13:55:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-08-27 13:55:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5759 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP3.I.7331-14/CP/01/07 o wszczęciu postepowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 5.09.2007r.
BZP3.I.7331-14/CP/01/07


OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Zakład Gazowniczy Zgorzelec w imieniu, których z pełnomocnictwa wystepuje Pan Włodzimierz Wesołowski Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa „PRO-BUD” o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie instalacji sieciowej gazociągu i przyłącz gazowych na działkach nr 308; 411/2; 411/3; 411/4 i 411/5 w I obr. Świebodzina przy ul. Partyzancka.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-05 15:11:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-05 15:16:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-05 15:16:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie BZP.I.7331-15/CP/1/07 o wszczęciu postepowania administracyjnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 5.09.2007r.
BZP.I.7331-15/CP/1/07OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Zakład Gazowniczy Zgorzelec w imieniu, których z pełnomocnictwa wystepuje Pan Włodzimierz Wesołowski Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa „PRO-BUD” o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie instalacji sieciowej gazociągu i przyłącz gazowych na działkach nr 108 i 409 w I obr. Świebodzina na osiedlu Żaków.


Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-05 15:14:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-05 15:16:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-05 15:16:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5682 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie GROŚ.VIII-7633-11/07 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 4 września 2007 roku
GROŚ.VIII-7633-11/07

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej i modernizacji nawierzchni podwórza przy ul. Piłsudskiego nr 6 i 8 w II obrębie miasta Świebodzin

Decyzja została wydana na wniosek: Zakładu Projektowo – Usługowego „PROJFIT” Grzegorz Rudomino – Zenon Szlachetka, ul. Sikorskiego 4/209, 65-454 Zielona Góra działającego z upoważnienia inwestora Gminy Świebodzin pełnomocnictwo nr GKM.VII.7142-300/07 z dnia 1 czerwca 2007 roku.
Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.
Sprawę prowadzi Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. Nr 63, III piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie przy ul. Rynkowej 2.


Burmistrz Świebodzina:
(-) Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Truskowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2007-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Truskowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2007-09-06 11:28:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2007-09-06 11:29:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2007-09-06 11:29:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji