ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-9/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe przy ul. Grzybowej na dz. Nr 190; 192/1; 193 i 196/15 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.07.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-9/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie) w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych mgr inż. Ryszard Łokieć z siedziba 66-300 Międzyrzecz ul. Staszica 6 o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe przy ul. Grzybowa na dz. Nr 190; 192/1; 193 i 196/15 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-22 14:05:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-22 14:07:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-22 14:07:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5632 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-10/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe w Parku Chopina na dz. Nr 300/13; 30017; 300/12 i 300/10 w II obrębie Świebodzina.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.07.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-10/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie) w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych mgr inż. Ryszard Łokieć z siedziba 66-300 Międzyrzecz ul. Staszica 6 o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Oświetlenie drogowe w Parku Chopina na dz. Nr 300/13; 30017; 300/12 i 300/10 w II obrębie Świebodzina”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-22 14:09:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-22 14:11:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-22 14:11:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Akapit nr 2 - brak tytułu

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Akapit nr 3 - brak tytułu

IB.II.JMud.7111-86/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

W związku z uzgodnieniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Autostrada płatna A2 Świecko¬-Nowy Tomyśl, odcinek 5.4 od m. Łagów do m. Jordanowo w km 51+000-7- 66+000" i zakończeniem oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, Wojewoda Lubuski podjął postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę przedsięwzięcia pn. "Autostrada płatna A2 Świecko-Nowy Tomyśl, odcinek 5.4 od m. Łagów do m. Jordanowo w km 51 +000-7¬66+000", wszczęte na wniosek Autostrady Wielkopolskiej II SA, ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań (postanowieniem z dnia 24.07.2009 r., znak: IRII.JMud.7111-86/09).

Akapit nr 6 - brak tytułu

Z up. Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 7 - brak tytułu

Grażyna Kołodziejczak

Akapit nr 8 - brak tytułu

Kierownik Oddziału Administracji Budowlanej

Akapit nr 9 - brak tytułu

w Wydziale Infrastruktury

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Chmura
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Chmura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-27 15:13:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-27 15:19:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-27 15:19:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.II.7331-8/CP/1/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wydania warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przyłączenie Farmy Wiatrowej budowanej zgodnie z aktualnym planem miejscowym na działkach 496/4; 496/5 i 496/6 obr. Glińsk do sieci elektroenergetycznej ogólnokrajowej poprzez wykonanie kabla na działkach Nr 248/7; 248/6; 254/1; 240/3; 240/2; 253; 241; 259 i 242 w obrębie Grodziszcze”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dn. 25.08.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.II.7331-8/CP/1/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora „Elektrownie Wiatrowe KAROR” Sp. z. o. z siedzibą przy ul. Smoleńska 154 w 85-871 Bydgoszczy, w imieniu, której z pełnomocnictwa występuje pan Magdziak Łukasz przedstawiciel firmy “CONTRAST” Sp. z o. o. z siedzibą ul. Budowlanych 5 w 63-400 Ostrów Wlkp., o wydanie warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przyłączenie Farmy Wiatrowej budowanej zgodnie z aktualnym planem miejscowym na działkach 496/4; 496/5 i 496/6 obr. Glińsk do sieci elektroenergetycznej ogólnokrajowej poprzez wykonanie kabla na działkach Nr 248/7; 248/6; 254/1; 240/3; 240/2; 253; 241; 259 i 242 w obrębie Grodziszcze”.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego przy ul. Rynkowej nr 2 (pokój nr 50), 66-200 Świebodzin, gdzie można składać uwagi, wnioski i żądania oraz zapoznać się z gromadzonym na bieżąco materiałem.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-25 11:13:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-25 11:15:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-25 11:15:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-11/CP/01/09

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej z przyłączem na dz. Nr 256/6; 256/2 i 308 w I obr. Świebodzina przy ul. Partyzancka.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 25.08.2009r

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-11/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora „Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec” ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec, z upoważnienia którego występuje pan Polański Leszek pracownik „BL-POL” B. i L. Polańscy z siedzibą przy ul. Czarneckiego 8 w 67-100 Nowa Sól, o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej z przyłączem na dz. Nr 256/6; 256/2 i 308 w I obr. Świebodzina przy ul. Partyzancka.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-25 11:16:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-25 11:18:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-25 11:18:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja OSIR - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie posiada do wynajęcia pomieszczenie na terenie Hali Sportowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 31.08.2009r

OGŁOSZENIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie posiada do wynajęcia pomieszczenie na terenie Hali Sportowej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Administracja basenu, ul. Sulechowska 6
tel. 068 475 29 99

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Zańko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Zańko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-31 12:20:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-31 12:23:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-31 12:23:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji