ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie - GROŚ.VIII-7633-21/08/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-02-27 13:45:00

Obwieszczenie BZP3.II.7331-2/CP/1/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-03-04 13:34:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV ze stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 4336 Wilkowo „Sklep” do projektowanego złącza kablowego ZKP-2 na działkach nr 129/1 i 76/2 w obr. Wilkowo gm. Świebodzin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2009-03-04 13:34:45
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2009-03-04 13:34:45
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2009-03-04 13:36:03
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2009-03-04 13:36:03
Artykuł był wyświetlony: 4988 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie- GROŚ.VIII-7633-21/08/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-03-05 14:57:31

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-4/CP/01/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-03-16 13:50:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla „Rodzinny Ogród Działkowców im. 1000-lecia w Świebodzinie” na dz. Nr 65; 142; 143; 144; 145 i 590 w III obr. Świebodzina.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Polski Związek Działkowców Zarząd ROD „1000 lecia” w Świebodzinie, z upoważnienia którego występuje Pan Szlachetka Zenon pracownik Z-du Usług Projektowych „SANWOD” z siedzibą na os. Nadodrzańskim 13B/19 w 66-100 Sulechów o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dla „Rodzinny Ogród Działkowców im. 1000-lecia w Świebodzinie” na dz. Nr 65; 142; 143; 144; 145 i 590 w III obr. Świebodzina.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 4 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 6 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2009-03-16 13:50:45
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2009-03-16 13:50:45
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2009-03-16 13:52:22
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2009-03-16 13:52:22
Artykuł był wyświetlony: 5053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu