ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-11/CP/01/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-08-25 11:16:26

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej z przyłączem na dz. Nr 256/6; 256/2 i 308 w I obr. Świebodzina przy ul. Partyzancka.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 25.08.2009r

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-11/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora „Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec” ul. Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec, z upoważnienia którego występuje pan Polański Leszek pracownik „BL-POL” B. i L. Polańscy z siedzibą przy ul. Czarneckiego 8 w 67-100 Nowa Sól, o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa sieci gazowej z przyłączem na dz. Nr 256/6; 256/2 i 308 w I obr. Świebodzina przy ul. Partyzancka.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2009-08-25 11:16:26
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2009-08-25 11:16:26
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2009-08-25 11:18:20
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2009-08-25 11:18:20
Artykuł był wyświetlony: 5226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja OSIR - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie posiada do wynajęcia pomieszczenie na terenie Hali Sportowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-08-31 12:20:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 31.08.2009r

OGŁOSZENIE

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świebodzinie posiada do wynajęcia pomieszczenie na terenie Hali Sportowej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Administracja basenu, ul. Sulechowska 6
tel. 068 475 29 99

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Zańko Data wytworzenia informacji: 2009-08-31 12:20:51
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Zańko Data wprowadzenia do BIP 2009-08-31 12:20:51
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 2009-08-31 12:23:01
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2009-08-31 12:23:01
Artykuł był wyświetlony: 5209 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - GROŚ.VIII-7633-14/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-09-14 14:58:06

ZAWIADOMIENIE-GROŚ.VIII-7633-12/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-09-22 14:22:21

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - GROŚ.VIII-7633-18/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-10-15 12:56:41

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina BZP3.I.7331-12/CP/01/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-10-23 08:58:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „budowa złącza kablowego SN 15kV na dz. Nr 194 do zasilania obiektów handlowych na dz. Nr 191/1 przy ul. Wojska Polskiego w I obr. Świebodzina”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Szczur-Sawicki Data wytworzenia informacji: 2009-10-23 08:58:38
Osoba, która odpowiada za treść: Józef Szczur-Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2009-10-23 08:58:38
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2009-10-23 09:00:13
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2009-10-23 09:00:13
Artykuł był wyświetlony: 5693 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE - GROŚ.VIII-7633-14/09

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-10-26 14:04:19

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-11-02 15:34:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 2 - brak tytułu

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Akapit nr 3 - brak tytułu

IB.II.JMud.7160-8/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

Obwieszczenie
 Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana Zarządowi Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Akapit nr 6 - brak tytułu

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 od km 35+678,00 do 39+333,00 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej Chociule-Świebodzin, gm. Świebodzin".

Akapit nr 7 - brak tytułu

Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w godzinach od 7:30 do 15:30 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 - Wydział Infrastruktury, pokój 1108.

Akapit nr 8 - brak tytułu

z up. Wojewody Lubuskiego

Akapit nr 9 - brak tytułu

Grażyna Kołodziejczak

Akapit nr 10 - brak tytułu

Kierownik Oddziału Administracji Budowlanej w Wydziale Infrastruktury

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Data wytworzenia informacji: 2009-11-02 15:34:59
Osoba, która odpowiada za treść: Data wprowadzenia do BIP 2009-11-02 15:34:59
Wprowadził informację do BIP: Urszula Chmura Data udostępnienia informacji: 2009-11-02 15:44:55
Osoba, która zmieniła informację: Urszula Chmura Data ostatniej zmiany: 2009-11-02 15:44:55
Artykuł był wyświetlony: 5808 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu