ˆ

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zadania wydziału GKiM

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-01-24 10:25:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
- organizowanie zbiórki i odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy
2. Realizacją zadań związanych z właściwą eksploatacją i rozbudową oświetlenia ulicznego w Gminie
3. Realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne w zakresie zasad i terminów przekazywania środków na finansowanie oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą, znajdujących się na terenie gminy Świebodzin.
4. Utrzymaniem zieleni komunalnej w tym parków.
5. Zapewnieniem warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami - utrzymaniem wysypisk i ich rekultywacją.
6. Utrzymaniem we właściwym stanie sieci burzowo-deszczowej.
7. Utrzymaniem miejskich i gminnych urządzeń melioracyjnych i studni
8. Nadzorem nad zapewnieniem dostaw wody i odbioru kanalizacji.
9. Utrzymaniem cmentarzy komunalnych i zabytkowych
10. Organizacją i utrzymaniem targowisk na terenie miasta.
11. Prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem szaletów miejskich.
12. Organizacją i utrzymaniem placów zabaw
13. Dokonywaniem zakupu urządzeń komunalnych.
14. Prowadzeniem spraw związanych z nazewnictwem ulic i osiedli.
15. Realizacją zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w tym m.in.:
- organizowaniem i utrzymaniem wybiegów dla psów,
- organizowaniem akcji wyłapywania bezpańskich psów.
- wydawaniem zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne
16. Realizacją zadań wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkalnych .
17. Realizacją zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
18. Prowadzeniem spraw związanych z gospodarowaniem lokalami użytkowymi.
- przygotowywaniem umów najmu na lokale użytkowe
- sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem remontów w lokalach użytkowych.
- utrzymaniem świetlic wiejskich
19. Realizowaniem inwestycji komunalnych
20. Przygotowywaniem procedury wyboru dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy w ramach ustawy o zamówieniach publicznych w trybie z wolnej ręki do 30000 EURO dla dostaw, robót budowlanych i usług, których zamawiającym jest Gmina Świebodzin.
21. Inspirowaniem rozwoju komunalnego budownictwa mieszkaniowego
22. Elektroniczne przesyłanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEiDG).
23. Ustalaniem i kontrolą przestrzegania czasu pracy w placówkach detalicznych oraz zakładach gastronomicznych i usługowych.
24. Realizacją zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych.
- prowadzeniem ewidencji hoteli; innych obiektów hotelarskich; w których świadczone są usługi hotelarskie.
- kontrolą obiektów hotelarskich znajdujących się na terenie Gminy Świebodzin.
25. Realizacją zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym .
- wydawaniem licencji na wykonywanie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Świebodzin.
- wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regulowanych osób na terenie Gminy Świebodzin
26. Realizacją zadań wynikających z ustawy o organizowaniu imprez masowych.
- wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych.
27. Realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
28. Koordynacją i współpracą z:
- Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o.
- Świebodzińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Szylko Data wytworzenia informacji: 2008-01-24 10:25:13
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Szylko Data wprowadzenia do BIP 2008-01-24 10:25:13
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 2008-01-24 10:32:09
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2016-10-03 13:41:35
Artykuł był wyświetlony: 15506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kontakt z pracownikami wydziału

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-01-24 10:25:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skład osobowy
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Wydział GKiM - ul. Rynkowa 2

Kierownik Wydziału - mgr Roman Pacuk
pokój nr 38, telefon : 0 68 4750 911

Zastępca Kierownika Wydziału - mgr inż. Michał Kowalczyk
pokój nr 41, telefon: 0 68 4750 910
– utrzymanie sieci burzowo deszczowej i rowów melioracyjnych.

Inspektor - mgr inż. Zbigniew Koła
pokój nr 39, telefon: 0 68 4750 908 – oświetlenie uliczne na terenie miasta i Gminy, cmentarze Komunalne.

Inspektor - Agnieszka Jankowska
pokój nr 41, telefon: 0 68 4750 910
- gospodarka lokalami użytkowymi , świetlice wiejskie

Inspektor - Wiesław Kuśmierz
pokój nr 42, telefon: 0 68 4750 912
- remonty w lokalach komunalnych użytkowych i świetlicach wiejskich

Inspektor – mgr inż. Anna Polańska
Pomoc Administarcyjna - Daria Kołaodziejek
pokój nr 39, telefon 0 68 4750 908
- gospodarka komunalna, utrzymanie czystości na chodnikach, placach i parkingach, zieleń miejska , place zabaw, zakupy i remonty urzadzeń komunalnych.

Inspektor -  Paulina Banachowska
Inspektor -  Emilia Brodowska
Inspektor - mgr Sylwia Czyż
Pomoc Administracyjna - Jolanta Błaszczuk
pokój nr 43, telefon 0 68 4750 909
- gospodarka odpadami komunalnymi
 
Pomoc Administracyjna - Adam Krajewski
pokój nr 39, telefon o 68 4750 909
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- zadania związane z ustawą o ochronie zwierząt
- pobór opłaty targowej
 

Wydział GKiM - ul. Cegielniana 2

Inspektor - Stefan Kapała
pokój nr 4, telefon 0 68 4750 854
- remonty w mieszkaniach komunalnych.

Podinspektor - Jadwiga Dybko
pokój nr 4, telefon: 0 68 4750 854
- administrator mieszkań komunalnych, sprawy przydziału mieszkań komunalnych

Podinspektor - Grażyna Woźniak
pokój nr 3, telefon: 0 68 4750 853
- księgowanie i rozliczanie czynszów za mieszkania komunalne

Inspektot - inż. Sylwia Okuniewska
pokój nr 3, telefon: 0 68 4750 853
- księgowanie i rozliczanie wspólnot mieszkaniowych, dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

Pomoc Administracyjna -  Andrzej Śliwiński
pokój nr 13, telefon: 0 68 4750 864
- odczytywanie wodomierzy, rozliczanie odpłatności za wodę i kanalizację

Podinspektor - Wojciech Mamczys
pokój nr 4, telefon: 0 68 4750 854
- przeglądy instalacji gazowych.

Cmentarz Komunalny - ul. Łęgowska 8
Biuro Cmentarza
 
Specjalista - Paweł Galimowski
telefon: 0 68 4750 847
Pracownik gospodarczy - Mirosław Wawrzecki


Komunalny Dom Pogrzebowy ul. Młyńska 4,

Specjalista Wojciech Galas
telefon 0 68 38 27 99


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na Międzygminnym Wysypisku Odpadów Komunalnych w m. Jeziory
 
Jan Giejsztor
telefon 0  68 4750909
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Szylko Data wytworzenia informacji: 2008-01-24 10:25:46
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Szylko Data wprowadzenia do BIP 2008-01-24 10:25:46
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 2008-01-24 10:32:06
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2017-09-11 14:16:48
Artykuł był wyświetlony: 16390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunalny Dom Pogrzebowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-01-25 15:07:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunalny Dom Pogrzebowy usytuowany przy ul. Młyńskiej 4 w Świebodzinie rozpoczął działalność w dniu 01 września 2001 r. Jest to budynek parterowy o pow. użytkowej 122,80 m2 i kubaturze 550,0 m3 składający się z trzech pomieszczeń oraz zaplecza socjalnego.

Dom Pogrzebowy wraz z Salą Pożegnań czynny jest w poniedziałek od godz. 8,00-ej do 16,00-tej, od wtorku do piątku od godz. od 7,20-cia do 15,20-cia oraz w dni wolne wg. uzgodnienia.
Telefon stacjonarny nr 38 227 99

W Domu Pogrzebowym można załatwić wszystkie formalności związane z pochówkiem zmarłych i uzyskać pełną informację dotyczącą usług cmentarno-pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie. m.in..
- zamówić pełną obsługę uroczystości pogrzebowych łącznie z zamówieniem stypy , orkiestry itp.
- zaprosić Mistrza Ceremonii pogrzebowych
- uzyskać informację o miejscach pochówków na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie,
- uiścić opłaty cmentarne,
- dokonać rezerwacji miejsc pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie,
- wynająć karawan do przewozu zwłok,
- zlecić wykonanie ekshumacji zwłok,
- zlecić całoroczną opiekę nad grobem ( mycie, sprzątanie).

W Domu Pogrzebowym prowadzona jest również sprzedaż akcesoriów pogrzebowych do których zalicza się: trumny tradycyjne, trumny ekshumacyjne, drewniane obudowy grobów, krzyże nagrobne, tabliczki nagrobne, klepsydry oraz można dokonać zamówienia wieńców i wiązanek.

Głównym pomieszczeniem w Domu Pogrzebowym jest Sala Pożegnań ze zmarłą osobą, w której na życzenie może odbywać się ceremonia pogrzebowa z udziałem duchownych oraz osób świeckich prowadzących ceremonie pogrzebowe.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Szylko Data wytworzenia informacji: 2008-01-25 15:07:06
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Szylko Data wprowadzenia do BIP 2008-01-25 15:07:06
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 2008-01-25 15:08:52
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2008-01-25 15:08:52
Artykuł był wyświetlony: 15614 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Cmentarze Komunalne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-01-25 15:11:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z likwidacją Zakładu Budżetowego – Administracji Budynków Komunalnych w Świebodzinie z dniem 01 lipca 2001 r zadanie związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego oraz Komunalnego Domu Pogrzebowego zostało włączone do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Cmentarz Komunalny w Świebodzinie położony jest między ulicami Łęgowską i Strzelecką.
Bezpośredni nadzór nad Cmentarzem sprawuje Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu, natomiast osobą kierującą pracami na cmentarzu jest Kierownik Cmentarza, któremu podlega 8 pracowników

Na terenie Gminy Świebodzin znajdują się 4 Wiejskie Cmentarze Komunalne w miejscowościach: Jordanowo, Lubinicko, Chociule i Jeziory. Na każdym z cmentarzy zatrudniony jest zarządca, który prowadzi Księgi Cmentarne, przyjmuje opłaty oraz dba o porządek na cmentarzu.

Odbiorcami naszych usług są głównie osoby, które straciły bliskich, dlatego też naszym zadaniem uznanym przez nas za priorytetowe jest zapewnienie jak najbardziej godnego pożegnania zmarłych i pomoc rodzinie w przetrwaniu tego trudnego okresu, zapewniając należyte odbycie ostatniej drogi bliskiego i pożegnanie go.

Podstawowe usługi cmentarne i pogrzebowe

1. Podstawowe usługi cmentarne
- prowadzenie ksiąg cmentarnych
- pobieranie opłat za miejsce na cmentarzu,
- pobieranie opłat za przedłużenie użytkowania miejsca i rezerwacje,
- pobieranie opłat za korzystanie z Kaplicy Cmentarnej, Sali Pożegnań,
- nagłośnienia w Domu Pogrzebowym i Kaplicy Cmentarnej,
- nadzór nad pochówkami lub ekshumacjami wykonanymi przez inne zakłady pogrzebowe,
- nadzór nad prawidłowym ustawieniem pomników i grobowców,
- utrzymanie ładu i porządku na cmentarzu ( pielęgnacja zieleni, sprzątanie i wywóz śmieci, odśnieżanie wygrabianie liści itp.).

2. Podstawowe usługi pogrzebowe
- przygotowanie grobu do pochowania zwłok ( wykopanie, zasypanie i uformowanie grobu oraz uporządkowanie terenu wokół grobu),
- asysta pogrzebowa,
- transport zwłok ( miejscowy i zamiejscowy),
- ekshumacje zwłok,

3. Dodatkowe usługi pogrzebowe
- przygotowanie zwłok do pochowania,
- pełna obsługa uroczystości pogrzebowych łącznie z zamówieniem stypy, orkiestry itp.,
- wynajem Sali Pożegnań ze zmarłą osobą,
- zaproszenie Mistrza Ceremonii Pogrzebowych,
- przygotowanie i rozwieszenie klepsydr,
- wykonanie tabliczki nagrobnej,
- opieka całoroczna nad grobem.

4. Produkty znajdujące się w ofercie
- trumny tradycyjne,
- trumny ekshumacyjne,
- drewniane obudowy grobów,
- krzyże nagrobne,
- tabliczki nagrobne,
- klepsydry,
- wieńce i wiązanki pogrzebowe,
- znicze.CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH
obowiązujący od dnia 01.05.2005 roku na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ZARZĄDZENIEM Nr 71/K/06 Burmistrza Świebodzina z dnia 24.05.2006 r, obowiązujących z dniem 01.06.2006 roku.

I. Opłata za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych wynosi;
1. Grobu pojedynczego /jednomiejscowego/ niemurowanego 300,00 zł
2. Grobu dla dziecka do lat 6 i urny z prochami po kremacji 165,00 zł
3. Grobu na szczątki i zwłoki z ekshumacji 300,00 zł
4. Opłata za grób na dalsze 20 lat 300,00 zł
5. Opłata za grób dziecka do 6 lat na dalsze 20 lat 165,00 zł
6. Opłata za grób umowy na dalsze 20 lat 165,00 zł

II. Opłata za miejsce na grób murowany lub grobowiec na okres 20 lat
1. Jednomiejscowy 600,00 zł
2. Jednomiejscowy piętrowy 720,00 zł
3. Dwumiejscowy piętrowy 1.440,00 zł

III. Opłata za miejsce na budowę grobu murowanego lub grobowca do wolnej sprzedaży
1. Jednomiejscowy 300,00 zł
2. większego - krotność jednomiejscowego.

IV. Rezerwacja miejsc na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie na indywidualne wnioski zatwierdzane przez Burmistrza na okres 20 lat, z odpłatnością w wysokości 3-krotnej opłaty za wykupienie miejsca w grobie ziemnym zgodnie z poz. I pkt. 1 lub miejsca na grób murowany lub grobowiec zgodnie z poz. II pkt. 1,2,3 cennika.

Uwaga: Jeżeli zgon nastąpi w okresie trwania dotychczas opłaconej rezerwacji pobiera się opłatę uzupełniającą do okresu 20 lat.

V. Opłata eksploatacyjno - administracyjna naliczana za:
1. Pochówek w grobie ziemnym, murowanym, urnowym i w grobie po ekshumacji: 300,00 zł
2. Wykonanie ekshumacji 300,00 zł
3. Ustawienie nagrobków na:
a) grobach ziemnych 20,00 zł
b) grobach murowanych i grobowcach 50,00 zł

Opłata eksploatacyjno - administracyjna obejmuje:

- utrzymanie bazy danych,
- koszty programów komputerowych,
- udzielanie informacji o miejscach,
- udzielanie informacji o rezerwacjach,
- wskazanie miejsca,
- wytyczenie grobu,
- sprawdzenie wykonania prawidłowego pochówku (wymiarów, uporządkowania terenu
wokół grobu, oraz wykrycia i oszacowania ewentualnych błędów i uszkodzeń),
- wpisanie do ksiąg: ewidencji zmarłych, grobów i alfabetycznego spisu pochowanych,
- wezwania do terminowych opłat należności za rezerwacje i kontynuację ważności grobu.

VI. Opłata za korzystanie:
1. z Kaplicy Cmentarnej 150,00 zł
2. z Sali Pożegnań w Domu Pogrzebowym 50,00 zł
3. nagłośnienia w Domu Pogrzebowym lub przenośnego w Kaplicy Cmentarnej: 60,00 zł
4. za korzystanie z miejsca do składowania złomu kamieniarskiego / gruz / 45,00 zł

VII . Opłata jednorazowa przy pochówku za utrzymywanie ładu i porządku na cmentarzu /pielęgnacja zieleni, sprzątanie i wywóz śmieci, odśnieżanie, wygrabianie liści itp. 300,00 zł

VIII .Opłata za wjazd na cmentarz:
1. W celu postawienia i demontażu nagrobka lub budowy demontażu grobowca ,dowiezienia
materiałów budowlanych ,ziemi, piasku, roślin ozdobnych, ławek itp:
a)samochód ciężarowy 30,00 zł/dzień
b)samochód dostawczy, osobowy z przyczepką 20,00 zł/dzień
c)samochód osobowy 10,00 zł/dzień
2. W celu dowiezienia zwłok do pochówku lub dokonania ekshumacji 50,00 zł

Uwaga: Powyższe opłaty są opłatami netto, do których zostanie doliczony obowiązujący podatek
VAT


CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH
obowiązujący od 01.05.2005 roku na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych (w m.
Jordanowo , Lubinicko , Jeziory, Chociule) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ZARZĄDZENIEM Nr 71/K/06 Burmistrza Świebodzina z dnia 24.05.2006 r, obowiązujących z dniem 01.06.2006 roku.

I. Opłata za miejsce na cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych wynosi:.
1. Grobu pojedynczego 100,00 zł
2. Grobu podwójnego lub potrójnego poziomego
krotność grobu pojedynczego 2 x 100,00 zł =200,00 zł lub 3 x 100,00 zł = 300,00 zł
3. Grobu dla dziecka do 6 lat 50,00 zł
4. Grobu na zwłoki z ekshumacji 100,00 zł
5. Opłata za grób na dalsze 20 lat 100,00 zł

II. Opłata za rezerwację miejsca na Cmentarzu na okres 20 lat w grobach ziemnych wynosi dla:
1. Grobu jednomiejscowego 300,00 zł
2. Grobu wielomiejscowego - krotność grobu jednomiejscowego

Uwaga: Jeżeli zgon nastąpi w okresie trwania dotychczas opłaconej rezerwacji pobiera się opłatę uzupełniającą do okresu 20 lat.

III. Opłata za miejsce na grobowiec na okres 20 lat wynosi za:
1. Jednomiejscowy 200,00 zł
2. Jednomiejscowy piętrowy 300,00 zł
3. Dwumiejscowy piętrowy 600,00 zł

IV. Opłata eksploatacyjno - administracyjna naliczana za:
1. Pochówek w grobie ziemnym, murowanym, urnowym
i w grobie po ekshumacji 150,00 zł
2. Wykonanie ekshumacji 150,00 zł
3. Ustawienie nagrobków na
a) grobach ziemnych 20,00 zł
b) grobach murowanych i grobowcach 50,00 zł

Opłata eksploatacyjno - administracyjna obejmuje:
- udzielanie informacji o miejscach,
- udzielanie informacji o rezerwacjach,
- wskazanie miejsca,
- wytyczenie grobu,
- sprawdzenie wykonania prawidłowego pochówku (wymiarów, uporządkowania terenu
wokół grobu, oraz wykrycia i oszacowania ewentualnych błędów i uszkodzeń),
- wpisanie do ksiąg: ewidencji zmarłych, grobów i alfabetycznego spisu pochowanych,
- wezwania do terminowych opłat należności za rezerwacje i kontynuację ważności grobu.

V. Opłata jednorazowa przy pochówku za utrzymywanie ładu i porządku na cmentarzu (pielęgnacja zieleni, sprzątanie, wywóz śmieci, odśnieżanie, wygrabianie liści) 150,00 zł


VI. Opłata za wjazd na cmentarz :
1. w celu postawienia i demontażu nagrobka lub budowy i demontażu grobowca,
dowiezienia materiałów budowlanych, ziemi, piasku ,roślin ozdobnych, ławek itp:
a) samochód dostawczy, ciężarowy 30,00 zł/dzień
b) samochód dostawczy, osobowy z przyczepką 20,00 zł/dzień
c) samochód osobowy 10,00 zł/dzień
2. w celu dowiezienia zwłok do pochówku lub dokonania ekshumacji 50,00 zł

Uwaga: Powyższe opłaty są opłatami netto, do których zostanie doliczony obowiązujący
podatek VAT.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyla informację: Krystyna Szylko Data wytworzenia informacji: 2008-01-25 15:11:32
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Szylko Data wprowadzenia do BIP 2008-01-25 15:11:32
Wprowadził informację do BIP: Leszek Wolański Data udostępnienia informacji: 2008-01-25 15:14:20
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Wolański Data ostatniej zmiany: 2008-01-25 15:14:20
Artykuł był wyświetlony: 19382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu