ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-05-31 Zarządzenia Burmistrza W sprawie: wprowadzenia zasad wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek z udziałem Gminy Świebodzina. 758/B/2017 Obowiązujący
12 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych XXXII.485.2017 Obowiązujący
13 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XXXII.484.2017 Obowiązujący
14 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów XXXII.483.2017 Obowiązujący
15 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w 1 obrębie Świebodzina odpłatną służebnością gruntową XXXII.482.2017 Obowiązujący
16 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w 1 obrębie Świebodzina XXXII.481.2017 Obowiązujący
17 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 XXXII.480.2017 Obowiązujący
18 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin XXXII.479.2017 Obowiązujący
19 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie obniżenia wymiaru etatu Pana Krzysztofa Drzymały - nauczyciela w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie do wartości 12/18 etatu XXXII.478.2017 Obowiązujący
20 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XXXII.477.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu