ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
Nr aktu prawnego
IX.153.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnych położonych w 2 obrębie Świebodzina odpłatną służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
IX.152.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia przez Gminę Świebodzin prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Lubogóra
Nr aktu prawnego
IX.151.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
IX.150.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w 2 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
IX.149.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IX.148.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych na kadencję 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
IX.147.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w grupie żłobkowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w grupie żłobkowej oraz częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat
Nr aktu prawnego
IX.146.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2019-2028
Nr aktu prawnego
IX.145.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX.144.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji