ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XXXV.533.2017 Obowiązujący
22 2017-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych XXXV.532.2017 Obowiązujący
23 2017-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w 3 obrębie Świebodzina XXXV.531.2017 Obowiązujący
24 2017-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na czas oznaczony i nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów XXXV.530.2017 Obowiązujący
25 2017-09-29 Uchwały Rady Miejskiej o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Rzeczyca gm. Świebodzin XXXV.529.2017 Obowiązujący
26 2017-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie XXXV.528.2017 Obowiązujący
27 2017-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XXXV/527/2017 Obowiązujący
28 2017-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy XXXV.526.2017 Obowiązujący
29 2017-09-29 Uchwały Rady Miejskiej W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2017-2026 XXXV.525.2017 Obowiązujący
30 2017-09-29 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2017 rok XXXV.524.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu