ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Świebodzina
Nr aktu prawnego
IX.143.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
IX.142.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Świebodzina wotum zaufania
Nr aktu prawnego
IX.141.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
215/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków na realizację zadań publicznych w roku 2019 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu.
Nr aktu prawnego
218/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2019 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
217/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
216/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości .
Nr aktu prawnego
211/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2019-2028
Nr aktu prawnego
210/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnych położonych w 2 obrębie Świebodzin odpłatną służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
208/B/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji