ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia przez Gminę Świebodzin prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Rzeczyca XXXIII.504.2017 Obowiązujący
22 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XXXIII.503.2017 Obowiązujący
23 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów oraz uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie XXXIII.502.2017 Obowiązujący
24 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości położonej w 2 obrębie Świebodzina przy Placu Jana Pawła II XXXIII.501.2017 Obowiązujący
25 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zbycia przez Gminę Świebodzin udziału w nieruchomości położonej przy ul. Walki Młodych 2 w Świebodzinie XXXIII.500.2017 Obowiązujący
26 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego XXXIII.499.2017 Obowiązujący
27 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych XXXIII.498.2017 Obowiązujący
28 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie umorzenia postępowania skargowego XXXIII.497.2017 Obowiązujący
29 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin XXXIII.496.2017 Obowiązujący
30 2017-06-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Świebodzin XXXIII.495.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu