ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu XXXII.476.2017 Obowiązujący
22 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy XXXII.475.2017 Obowiązujący
23 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2017-2026 XXXII.474.2017 Obowiązujący
24 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2017 rok. XXXII.473.2017 Obowiązujący
25 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Świebodzina XXXII.472.2017 Obowiązujący
26 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. XXXII.471.2017 Obowiązujący
27 2017-05-15 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego. 749/B/2017 Obowiązujący
28 2017-05-30 Zarządzenia Burmistrza w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe. 757/B/2017 Obowiązujący
29 2017-05-26 Zarządzenia Burmistrza W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem. 756/B/2017 Obowiązujący
30 2017-05-26 Zarządzenia Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych. 755/B/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu