ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu na czas oznaczony i nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów XLVI.697.2018 Obowiązujący
32 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Rosinie XLVI.696.2018 Obowiązujący
33 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych XLVI.695.2018 Obowiązujący
34 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej XLVI.694.2018 Obowiązujący
35 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. UCHWAŁA NR XLVI.693.2018 Obowiązujący
36 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników XLVI.692.2018 Obowiązujący
37 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie : ustalenia dla terenu Gminy Świebodzin maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świebodzin oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XLVI.691.2018 Obowiązujący
38 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. XLVI.690.2018 Obowiązujący
39 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu XLVI.689.2018 Obowiązujący
40 2018-08-30 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2018-2027 XLVI.688.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu