ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej numer 276 XXXII.480.2017 Obowiązujący
32 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin XXXII.479.2017 Obowiązujący
33 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie obniżenia wymiaru etatu Pana Krzysztofa Drzymały - nauczyciela w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie do wartości 12/18 etatu XXXII.478.2017 Obowiązujący
34 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XXXII.477.2017 Obowiązujący
35 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu XXXII.476.2017 Obowiązujący
36 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy XXXII.475.2017 Obowiązujący
37 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2017-2026 XXXII.474.2017 Obowiązujący
38 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2017 rok. XXXII.473.2017 Obowiązujący
39 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Świebodzina XXXII.472.2017 Obowiązujący
40 2017-05-31 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. XXXII.471.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu