ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-12-19 Zarządzenia Burmistrza W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem. 22/B/2018 Obowiązujący
42 2018-12-18 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zaliczenia czynszu dzierżawnego należnego z tytułu korzystania przez Gminę Świebodzin z części działek należących do osoby fizycznej na poczet jej I i II raty podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego za 2019r. i za 2020r. 21/B/2018 Obowiązujący
43 2018-12-17 Zarządzenia Burmistrza W sprawie: przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 19/B/2018 Obowiązujący
44 2018-12-11 Zarządzenia Burmistrza W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem. 16/B/2018 Obowiązujący
45 2018-12-12 Zarządzenia Burmistrza W sprawie: powołania zastępcy burmistrza i określenie ich liczby. 17/B/2018 Obowiązujący
46 2018-12-13 Zarządzenia Burmistrza W sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe. 18/B/2018 Obowiązujący
47 2018-12-10 Zarządzenia Burmistrza W sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 2 obrębie miasta Świebodzin. 15/B/2018 Obowiązujący
48 2018-12-10 Zarządzenia Burmistrza W sprawie powołania komisji przetargowej. 13/B/2018 Obowiązujący
49 2018-12-10 Zarządzenia Burmistrza W sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2018 rok. 14/B/2018 Obowiązujący
50 2018-12-07 Zarządzenia Burmistrza W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 198/44, położonej na os. Widok z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 12/B/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu