ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
5271 2004-04-29 archiwum z lat 2002 - 2007 w prawie: oddania w użytkowanie wieczystegruntu zabudowanego garażem stanowiącego własność Gminy Świebodzin XX/180/04 Obowiązujący
5272 2004-04-29 archiwum z lat 2002 - 2007 w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego garażami stanowiącego własność Gminy Świebodzin XX/179/04 Obowiązujący
5273 2004-04-29 archiwum z lat 2002 - 2007 w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Świebodzin. XX/178/04 Obowiązujący
5274 2004-04-29 archiwum z lat 2002 - 2007 w sprawie: zbycia lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Świebodzin. XX/177/04 Obowiązujący
5275 2004-04-29 archiwum z lat 2002 - 2007 w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Świebodzin. XX/176/04 Obowiązujący
5276 2004-04-29 archiwum z lat 2002 - 2007 w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Świebodzinie w obrębie pierwszym obejmującym części działek nr 5/1 , 5/2 oraz działki nr 2, 195/35 z przeznaczeniem na: tereny produkcyjne, tereny składów i magazynów XX/175/04 Obowiązujący
5277 2004-04-29 archiwum z lat 2002 - 2007 w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin XX/174/04 Obowiązujący
5278 2004-04-29 archiwum z lat 2002 - 2007 w sprawie: zbycia majątku gminnego ruchomego XX/173/04 Obowiązujący
5279 2004-04-29 archiwum z lat 2002 - 2007 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Świebodzinie XX/172/04 Obowiązujący
5280 2004-04-29 archiwum z lat 2002 - 2007 w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Świebodzin podmiotom, nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych. XX/171/04 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu