ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
5311 2007-12-20 inne uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 XV/191/07 Obowiązujący
5312 2007-12-20 nieruchomości wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste XV/190/07 Obowiązujący
5313 2007-12-20 nieruchomości wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia XV/189/07 Obowiązujący
5314 2007-12-20 nieruchomości wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzinie przy ul. Topolowej będącej własnością Gminy Świebodzin. XV/188/07 Obowiązujący
5315 2007-12-20 nieruchomości sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Jeziorach XV/187/07 Obowiązujący
5316 2007-12-20 nieruchomości opinii o lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na działce nr 139/8 położonej w II obrębie Świebodzina przy ul. M. Żymierskiego XV/186/07 Obowiązujący
5317 2007-12-20 budżet zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XIV/179/2007 z dnia 29 listopada 2007 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin- Lubogóra” XV/185/2007 Obowiązujący
5318 2007-12-20 budżet udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Świebodzińskiemu XV/184/07 Obowiązujący
5319 2007-12-20 budżet wydatków budżetu gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 XV/183/07 Obowiązujący
5320 2007-12-20 budżet zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin XV/182/07 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu