ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
5531 2008-04-29 plany zagospodarowania przestrzennego przystąpienia do opracowania zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu religijnego” XX/251/2008 Obowiązujący
5532 2008-04-29 plany zagospodarowania przestrzennego zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin XX/250/2008 Obowiązujący
5533 2008-04-29 budżet zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok XX/249/08 Obowiązujący
5534 2008-04-29 nieruchomości wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste XX/248/08 Obowiązujący
5535 2008-04-29 nieruchomości sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 16 XX/247/08 Obowiązujący
5536 2008-04-29 nieruchomości wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XX/246/08 Obowiązujący
5537 2008-04-29 nieruchomości odpłatnego nabycia przez Gminę Świebodzin od osób fizycznych nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 186 o pow. 0,3477 ha, położonej w I obrębie miasta Świebodzin XX/245/08 Obowiązujący
5538 2008-04-29 nieruchomości nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 68/5 o pow. 0,0100 ha, położonej w obrębie wsi Podlesie będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych XX/244/08 Obowiązujący
5539 2008-04-29 nieruchomości nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 74/1 o pow. 0,0067 ha, położonej w obrębie wsi Rozłogi będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych XX/243/08 Obowiązujący
5540 2008-04-29 nieruchomości nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 164/1 o pow. 0,0057 ha, położonej w obrębie wsi Jeziory będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych XX/242/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu