ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
5671 2008-12-23 inne w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktywki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 XXVII/338/08 Obowiązujący
5672 2008-12-23 inne w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę XXVII/337/08 Obowiązujący
5673 2008-12-23 budżet w sprawie zmiany uchwały o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy XXVII/336/08 Obowiązujący
5674 2008-12-23 podatki i opłaty w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin XXVII/340/08 Obowiązujący
5675 2008-12-23 budżet w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok XXVII/333/08 Obowiązujący
5676 2008-11-28 inne w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. XXVI/327/08 Obowiązujący
5677 2008-11-28 nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XXVI/326/08 Obowiązujący
5678 2008-11-28 nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste XXVI/325/08 Obowiązujący
5679 2008-11-28 oświata w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 roku. XXVI/331/08 Obowiązujący
5680 2008-11-28 inne w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie, ul. Młyńska 6. XXVI/330/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu