ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
5701 2008-12-23 budżet w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok XXVII/334/08 Obowiązujący
5702 2008-12-23 budżet w sprawie wydatków budżetu gminy Świebodzin, które nie wygasają w upływem roku budżetowego 2008 XXVII/335/08 Obowiązujący
5703 2008-12-23 inne w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktywki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 XXVII/338/08 Obowiązujący
5704 2008-12-23 inne w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę XXVII/337/08 Obowiązujący
5705 2008-12-23 budżet w sprawie zmiany uchwały o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy XXVII/336/08 Obowiązujący
5706 2008-12-23 podatki i opłaty w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin XXVII/340/08 Obowiązujący
5707 2008-12-23 budżet w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok XXVII/333/08 Obowiązujący
5708 2008-11-28 inne w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. XXVI/327/08 Obowiązujący
5709 2008-11-28 nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XXVI/326/08 Obowiązujący
5710 2008-11-28 nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste XXVI/325/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu