ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
5801 2008-12-23 podatki i opłaty w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin XXVII/340/08 Obowiązujący
5802 2008-12-23 budżet w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok XXVII/333/08 Obowiązujący
5803 2008-11-28 inne w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. XXVI/327/08 Obowiązujący
5804 2008-11-28 nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XXVI/326/08 Obowiązujący
5805 2008-11-28 nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste XXVI/325/08 Obowiązujący
5806 2008-11-28 oświata w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 roku. XXVI/331/08 Obowiązujący
5807 2008-11-28 inne w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świebodzinie, ul. Młyńska 6. XXVI/330/08 Obowiązujący
5808 2008-11-28 podatki i opłaty w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. XXVI/329/08 Nieobowiązujący
5809 2008-11-28 opieka społeczna w sprawie: zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. XXVI/328/08 Obowiązujący
5810 2008-11-28 opieka społeczna w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych XXVI/327/08 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu